Nieuwe aanwinsten raad van advies

Reint Jan Renes en Bart Nieuwenhuizen versterken raad van advies

Recentelijk heeft de raad van advies (rva) van Alert Online zich gelukkig mogen prijzen met twee nieuwe aanwinsten. Zowel gedragswetenschapper Reint Jan Renes als Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie te Den Haag, hebben respectievelijk per 1 mei 2018 en 1 februari 2018 zitting genomen in deze klankbordgroep. De rva voorziet de campagne zowel gevraagd als ongevraagd van adviezen om bij te dragen aan de ontwikkeling en het behoud van een veilig online klimaat.

Tevens kent de rva al de volgende huidige leden:

- Arie van Bellen, Directeur ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

- Erik Jan Koedijk, Communicatiestrateeg en internetexpert en voorzitter van de raad van advies (namens het activatieteam van Alert Online)

- Lousewies van der Laan Lid International Board of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

- Karel van Lambalgen, Namens CIO Platform Nederland | Directeur ICT Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

- Michel van Leeuwen, Hoofd afdeling Cybersecuritybeleid Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

- Nicole Mallens, Secretaris cybersecurity VNO-NCW

- Els Prins, Secretaris criminaliteit VNO-NCW

- Stan van de Sanden, Bestuurslid Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

- Arjel Woudstra, Directeur FME | ondernemersorganisatie voor de technologische industrie

- Patricia Zorko, Plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cyber Security ministerie van Veiligheid en Justitie