Vooraankondiging

Overheidsbrede cyberoefening

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigt een virtuele Overheidsbrede Cyberoefening aan. Deze vindt plaats op 26 oktober, in navolging op de cyberoefening van vorig jaar.

In diezelfde maand organiseren o.a. gemeenten, provincies en waterschappen diverse webinars onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’. Tijdens deze online sessies delen bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen hun lessons learned. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan aan cyberveiligheid? Wat zijn hun best practices als het gaat om oefenen met cyberincidenten? Welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid?

Deze interactieve webinars dagen bestuurders en overheidsprofessionals uit om actief aan de slag te gaan in de eigen organisatie. Zodat zij nog beter voorbereid zijn en we nog weerbaarder worden tegen cyberincidenten.

Bent u al benieuwd naar het programma in oktober? Houd de website www.weerbaredigitaleoverheid.n... in de gaten. Begin juli wordt de officiële aankondiging verwacht.