Over Alert Online

Alert Online stimuleert meer bewustwording van cybersecurity en is een jaarlijks initiatief van de overheid. Wij willen Nederland online veiliger maken. Dat doen we niet alleen, maar samen met zoveel mogelijk partijen die zich hiervoor willen inzetten. Jij doet toch ook mee?

Word een Cybersecurity Held!

Jij kan helpen om jezelf, je familie, je collega’s en je vrienden meer bewust te maken van cybersecurity. Hoe? Word een Cybersecurity Held! Een Cybersecurity Held is ‘alert online’, geeft het goede voorbeeld en helpt anderen op het gebied van cybersecurity. Je beschermt dus niet alleen jezelf online, maar ook de mensen om je heen. Dat kan door je oma te leren om een valse e-mail te herkennen of door een artikel over veilige wachtwoorden te delen op Facebook. Samen maken we Nederland zo online een stuk veiliger.

Een Cybersecurity Held worden met je bedrijf of organisatie? Bezoek de speciale pagina voor partners voor meer informatie!

Het zwaartepunt van Alert Online is in oktober: dé European Cybersecurity Month. Alert Online is echter het hele jaar door actief. Partner worden en activiteiten ondernemen kan dus gedurende het hele jaar.

Dit kan jij doen om Nederland online veiliger te maken en te zorgen voor meer bewustwording:

  • Doe de test en zet de eerste stap om een Cybersecurity Held te worden.
  • Deel tips met vrienden, familie en collega’s en maak ze bewust.
  • Volg Alert Online op Facebook en deel wat je belangrijk vindt met je vrienden.
  • Houd een presentatie of spreekbeurt over cybersecurity.
  • Vraag een lespakket aan voor je klas of school.
  • Of bezoek een bijeenkomst van Alert Online en partners!


Over Alert Online

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen. Alert Online heeft als intentie hierin een beweging op gang te brengen en consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid te versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten - ook in samenwerking met partners - om aandacht te vragen voor cybersecurity. Het zwaartepunt ligt in oktober als European Cyber Security Month. De bewustwordingscampagne Alert Online wordt medegefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie.

Achtergrond

- Alert Online is in 2012 gestart op initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

- Sinds 2013 staat er elk jaar een thema centraal, namelijk: “Smart security” (2013), “Kennis” (2014), “Digitaal verantwoord ondernemen” (2015), “Cyber skills” (2016), in 2017 en 2018 “Cybersecurity Helden”, en in 2019 "Is meten ook weten?".

- In 2016 en 2017 werd Alert Online georganiseerd met meer dan 200 partners.

- Elk jaar voert Alert Online een Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek uit.


Omnicom Public Relations Group Nederland faciliteert en organiseert Alert Online 2019 in opdracht van de NCTV.

juiste-isf-logo.jpg#asset:1615