Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Omnicom Public Relations Group verwerkt voor de huidige editie en volgende edities van Alert Online persoonsgegevens van u als u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens (van uw organisatie), telefoonnummer (van uw organisatie), e-mailadres, gegevens over uw activiteiten. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We verwerken deze gegevens voor het verzenden van de Alert Online nieuwsbrief, om u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en als we hier wettelijk toe verplicht zijn. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Omnicom Public Relations Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van Alert Online en van de afspraken die we met u maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen uw gegevens niet met partijen die Alert Online niet (mede) organiseren. 

Beveiliging
Alert Online / Omnicom Public Relations Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via alertonline[@]omnicomprgroup.com.

In kaart brengen website bezoek
AlertOnline.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AlertOnline.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook kunnen we hiermee website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Piwik). Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens, of andere persoonlijke gegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op de website veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek indienen ter inzage, correctie of verwijdering sturen naar alertonline[@]omnicomprgroup.com. Omnicom Public Relations Group zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens en de cookiebepaling in de Telecom wet. Heb je na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met Alert Online via alertonline[@]omnicomprgroup.com.