Congres Robotisering in de Overheid

Het congres Robotisering in de Overheid is voor en door iedereen die zich bezig houdt met vraagstukken rondom robotisering, RPA en AI in de overheid.

02 april

Congres Robotisering in de Overheid

Het congres Robotisering in de Overheid is voor en door iedereen die zich bezig houdt met vraagstukken rondom robotisering, RPA en AI in de overheid.

Congres Robotisering in de Overheidh

Het congres Robotisering in de Overheid is voor en door iedereen die zich bezig houdt met vraagstukken rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op Gemeentesecretarissen, Directeuren, CIO’s, informatie- en Innovatiemanagers en Bestuurders. Werkzaam in de centrale overheid, decentrale overheid, landelijke overheden en woningcorporaties.

Het thema voor 2020 is:

Ontwikkelingen en toepassingen van artificiële intelligentie, machine learning en robotisering zijn sinds enkele jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Onduidelijk is nog wat de precieze impact gaat zijn op mens en werk, maar zeker is dat onze manier van werken ingrijpend gaat veranderen. In de transformatie naar (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisaties zijn innovaties in het vakgebied van robotisering en AI onontkomelijk. Idealiter nemen ‘bots’ eenvoudige taken over, zodat werknemers zich op complexe zaken kunnen richten. Maar hoe bereid je je voor op deze ontwikkelingen, waarvan nog niet bekend is waar ze exact toe leiden? Hoe realiseer je een betere dienstverlening en datakwaliteit, maar lagere administratieve lasten? Hoe kun je maximaal waarde toevoegen maar blijf je in control? Hoe wegen we de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar? Welke invloed heeft het op de inrichting van je organisatie en de ambtenaren zelf?