De Cyber Security Assistant

De Cyber Security Assistant is een online tool waarin op maat interventies worden aangeboden voor cybersecurity problematiek.

21 oktober - 25 november

De Cyber Security Assistant

De Cyber Security Assistant is een online tool waarin op maat interventies worden aangeboden voor cybersecurity problematiek.

Online tool met op maat interventies voor uw organisatie

Naar schatting is 95% van alle cyberincidenten te wijten aan menselijk handelen. Cyberincidenten zijn daarmee veel meer een menselijk probleem dan een technisch probleem. Er wordt vaak veel energie gestopt in bewustwording van medewerkers over de risico’s, maar in de praktijk blijkt dit onvoldoende effect te hebben om cyberincidenten te voorkomen.

De Cyber Security Assistant is een online tool waarin op maat interventies worden aangeboden voor cybersecurity problematiek. Op basis van de kenmerken van een gedrag wordt een selectie gemaakt van interventies, hierin worden suggesties gedaan voor het verhogen van cyberveilig gedrag. De achtergrondinformatie helpt u op weg met de implementatie en evaluatie in uw organisatie.

U vindt de Cyber Security Assistent hier.