Eerst checken dan klikken

De campagne 'Eerst checken, dan klikken' is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met de convenantpartners wil het Ministerie van Justitie en Veiligheid alle Nederlands attenderen op het gevaar van phishing.

Eerst checken dan klikken

De campagne 'Eerst checken, dan klikken' is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met de convenantpartners wil het Ministerie van Justitie en Veiligheid alle Nederlands attenderen op het gevaar van phishing.