Even je apparaten checken, voordat ze je hacken

De campagne ‘Doe je updates’ is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en convenantpartners. Samen willen wij Nederlanders bewust maken van de digitale gevaren van Slimme apparaten en het belang van updates doen, benadrukken.

Even je apparaten checken, voordat ze je hacken

De campagne ‘Doe je updates’ is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en convenantpartners. Samen willen wij Nederlanders bewust maken van de digitale gevaren van Slimme apparaten en het belang van updates doen, benadrukken.