Jaarcongres Informatieveiligheid in de Overheid

Het congres Informatieveiligheid in de Overheid is specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid.

12 maart

Jaarcongres Informatieveiligheid in de Overheid

Het congres Informatieveiligheid in de Overheid is specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid.

Jaarcongres Informatieveiligheid in de Overheid

Sinds 2017 wordt het congres Informatieveiligheid in de Overheid georganiseerd: een congres op het gebied van informatieveiligheid binnen de overheid, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor verdere bewustwording en een succesvolle invoering van informatieveiligheid.

De volgende thema’s staan centraal:

- Hoe om te gaan met groeiende veiligheidsrisico’s? (risico’s zoals hacks, id-fraude etc. neemt alsmaar toe)

- Spanningsveld tussen regels en ruimte (overheden hebben moeite met het implementeren van wetgeving en moeten daarbij steeds balanceren tussen wat de wet voorschrijft, en keuzes die ze zelf mogen maken)

- Bewustzijn van medewerkers (hoe krijg je de hele organisatie doordrongen van de risico’s? welke handelingsperspectief wordt voorgeschreven?)

- Verhouding tussen informatieveiligheid en privacy (burgers hebben recht op privacy en worden daar steeds mondiger in, maar tegelijkertijd heb je informatie nodig om de veiligheid te garanderen)

Het congres Informatieveiligheid in de Overheid bestaat uit een dag vol informatie, inspiratie en kennisdeling. Speciaal voor: CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s).

Wij bieden u:

De laatste ontwikkelingen, inspirerende keynote lezingen, innovatieve praktijkcases en workshops, netwerken en co-creëren met ruim 100 vakgenoten, interactieve verdiepingssessies die oproepen tot dialoog, een uitgebreide informatiemarkt met stands van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden.