Overheidsbrede Cyberoefening

Op maandag 28 oktober vindt de Overheidsbrede Cyberoefening “Wat zou jij doen?” plaats. De bijeenkomst richt zich op bestuurders, managers en professionals van alle overheden. Met sessies op het gebied cybersecurity en informatieveiligheid.

28 oktober 2019

Overheidsbrede Cyberoefening

Op maandag 28 oktober vindt de Overheidsbrede Cyberoefening “Wat zou jij doen?” plaats. De bijeenkomst richt zich op bestuurders, managers en professionals van alle overheden. Met sessies op het gebied cybersecurity en informatieveiligheid.

Overheidsbrede Cyberoefening

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de overheidsbrede cyberoefening, “Wat zou jij doen?” op maandag 28 oktober 2019 in het Utrechtse Media Plaza. De cyberoefening richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident. U krijgt handvatten aangeboden en weet na afloop beter hoe u moet handelen tijdens een crisissituatie. De organisatie is in handen van de directie Informatiesamenleving & Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens de oefening krijgt u antwoorden op verschillende vragen zoals:

  1. Met wie zoek je onmiddellijk contact in het geval van een groot incident of cybercrisis?
  2. Hoe kunnen Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samenwerken om cybercriminaliteit te voorkomen?
  3. Wat kun je als organisatie leren van cyberincidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden?
  4. Hoe kunnen organisaties zich beschermen tegen de cyberdreigingen van Internet of Things?
  5. Heeft u alles goed geregeld in uw organisatie om digitaal veilig te zijn?

Tijdens de cyberoefening kunt u verschillende break-outsessies volgen, meedoen aan serious games, een escape room kraken, lezingen bijwonen en live een ernstige cyberoefening bijwonen. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om te netwerken met sprekers en collega’s uit de publieke sector. Het complete programma kunt u inzien op de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl.

Van/tot: 08.30 uur (inloop) tot uiterlijk 17.00 uur

Locatie: Media Plaza Utrecht, Jaarbeurs, Entree Oost, Croeselaan 6, Utrecht

Parkeren: U kunt tegen betaling parkeren bij Jaarbeurs parkeerplaatsen P1, P2, P3 of P4

U moet zich voor de cyberoefening aanmelden. Klik hier om u in te schrijven.

We kijken uit naar uw komst!