Security Awareness NL Seminar

Op donderdag 16 mei is vanaf 16.00 de volgende seminar van Security Awareness NL.

16 mei

Security Awareness NL Seminar

Op donderdag 16 mei is vanaf 16.00 de volgende seminar van Security Awareness NL.

Van meten naar verbeteren!

Op donderdag 16 mei is vanaf 16.00 de volgende seminar van Security Awareness NL. Ze willen daarin voortborduren op de vorige seminar 'Is meten ook weten?' en staan nu stil bij 'Van meten naar verbeteren!' Booking heeft hiervoor een locatie in Amsterdam beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft Security Awareness NL bijna 700 leden.

De seminar is bedoeld voor (C)ISO's, security awareness officers, gedragsdeskundigen, programma managers, studenten of andere security professionals die bij bedrijven of instellingen (de zogenaamde eindgebruikers) verantwoordelijk zijn voor security bewustwording en gedragsverandering of het onderwerp een warm hart toedragen.

Programma 16 mei

16.00 Inloop

16.30 Welkom door dagvoorzitter Erik Jan Koedijk

16.40 Eliza Levitton, Booking.com

17.00 Simone Heidema & Peter Koppenol, CPI

17.30 Pauze

18.00 Wies Wagenaar, ABN Amro

18:30 Panel en Q&A

19.00 Borrel

20.00 Einde programma

Het evenement is georganiseerd door Chris Karelse, Jip Barthen en Erik Jan koedijk in samenwerking met Eliza Levitton van Booking.com!


De seminar is het vervolg op de vorige sessie van Security Awareness NL. Professor Muel Kaptein, hoogleraar business ethics and integrity management aan de Erasmus Universiteit, ging toen in op de vraag waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen.

Lees meer in de terugblik