Cybersecurity onderzoek 2017

Elk jaar voert Alert Online een onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in het huidige niveau van cybersecurity bewustzijn. De onderzoeksresultaten van 2017 worden tijdens de campagneweken van 2 tot en met 13 oktober 2017 bekendgemaakt.

Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd. 

Bekijk hier de onderzoeksuitkomsten van afgelopen jaren: