Cybersecurity onderzoek 2017

Elk jaar voert Alert Online een onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in het huidige niveau van cybersecurity bewustzijn.

Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd.

Bekijk hier het volledige Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017 en de bijbehorende infographic:

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017

Infographic Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017

Meer:

- Ingewikkelde instructies belangrijkste reden voor ontbreken bescherming

- Cyberrisico's voor jonge kinderen

- Weinig zorgen over digitale veiligheid in werksituatie

Bekijk hier de onderzoeksuitkomsten van afgelopen jaren: