Cybersecurity onderzoek

Elk jaar voert Alert Online een onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in het huidige niveau van cybersecurity bewustzijn.

Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd.

Download hier het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 en de bijbehorende infographic:

Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek Alert Online 2018 2

Infographic Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018

Bekijk hier de onderzoeksuitkomsten van afgelopen jaren:

- Onderzoek 2013

- Onderzoek 2014

- Onderzoek 2015

- Onderzoek 2016

- Onderzoek 2017 en infographic