Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

U bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de informatie aangeboden via deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar Alert Online naar verwijst en/of doorlinkt.

Alle teksten en materialen op deze website - met uitzondering van het merk en het logo van Alert Online en daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties - zijn vrij te gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Alert Online als bron. Het merk Alert Online en het logo van Alert Online mogen zonder partnerafspraken niet gebruikt worden.

Heeft u vragen of klachten over de site AlertOnline.nl, neem dan contact op via info[@]alertonline.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.