Over deze campagne

Alert Online vraagt twee weken per jaar aandacht voor cybersecurity en cybersecure gedrag om Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap doen mee  door eigen activiteiten te organiseren. Thema van de campagne dit jaar is Cyber Skills. De campagne vindt plaats van 3 tot en met 14 oktober 2016.

In Nederland zijn we steeds vaker en langer online.
Op het werk, op school, thuis of onderweg. Met onze telefoon, tablet of computer. Gelukkig zijn we ons ook steeds meer bewust dat dit risico’s met zich meebrengt. Maar weten we ook wat kunnen doen om risico’s te voorkomen? Cyberaanvallen worden continu geavanceerder en zijn lastiger te herkennen. Continue bewustzijn over online veiligheid is aandachtspunt, maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten ook weten wat we kunnen doen en hoe dat moet.  

Daarom vraagt de campagne Alert Online één keer per jaar, twee weken lang, aandacht voor online veiligheid. Alert Online is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap en heeft als doel de kennis over en bewustwording rond online veiligheid te vergroten en het daar naar handelen door maatregelen te nemen te stimuleren.

Thema 2016: Cyber Skills – weten, kunnen en doen  
Onze economie en samenleving moet beschermd worden tegen online gevaren. Een zwakke cybersecurity heeft namelijk mogelijk grote financiële en maatschappelijke gevolgen. Gebruikers zijn hierin de sterkste, maar ook de zwakste schakel. Want ook al zijn de technische mogelijkheden nog zo geavanceerd, cybersecurity valt of staat met de kennis en kunde van gebruikers. Maar pas op, ook hiermee zijn we er nog niet. Kennis en kunde leidt niet direct tot cybersecure gedrag. Daar is echte gedragsverandering voor nodig. 

Investeren in deze gedragsverandering rond cybersecurity draait om het geven van het goede voorbeeld door werkgevers, werknemers en gebruikers onderling: het vragen en bieden van hulp, laten zien waar je skills opdoet of waar je ze vandaan haalt. En het draait om het aanbieden van concrete tools, het centraal stellen van opleiden en doorlopende educatie. Met als doel het bevorderen van weerbaarheid, vertrouwen, kritisch denken, talent en innoverend vermogen rondom cybersecurity. Samen te vatten onder één noemer: Cyber Skills. 

Door in te zetten op Cyber Skills bij gewone eindgebruikers en bij (cybersecurity) professionals, op de werkvloer en in de boardroom, bij jong en oud, thuis, onderweg en op het werk, vergroten we tijdens Alert Online 2016 veilig online gedrag dat nodig is om Nederland digitaal veilig te maken.

Doelgroep
De campagne richt zich op burgers, zelfstandig ondernemers, bedrijven, organisaties en hun medewerkers. Jong en oud en van werkvloer tot boardroom. Een zeer brede doelgroep, immers, mensen gebruiken internet vaak voor werk en privé, en dat loopt bovendien steeds meer door elkaar: werken op de thuiscomputer, Facebooken op de smartphone van het werk. Daardoor lopen zowel personen als organisaties het risico dat ze te maken krijgen met bijvoorbeeld virussen, dat onbedoeld gegevens en bestanden op straat belanden of dat ze het slachtoffer worden van oplichters en cybercriminelen. 

Activiteiten
Deze website www.alertonline.nl is het centrale punt in de Alert Online campagne. Deelnemende organisaties organiseren onder het logo van Alert Online verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen: medewerkers, leveranciers, klanten, et cetera. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording tot bijeenkomsten om kennis te delen. Iedereen kan hiervoor kosteloos gebruikmaken van de uitingen van de Alert Online, zoals banners, posters of video’s. Kijk hiervoor in de Toolkit op deze website en meld je aan als partner.

Contact
ECP | Platform voor de Informatiesamenleving faciliteert en organiseert Alert Online
2016 in opdracht van de NCTV.

Contactgegevens:
ECP | Platform voor de Informatiesamenleving
Postbus 262
2260 AG Leidschendam

Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T: 070 4190 309

Heeft u een vraag? Heeft u een vraag over de campagne Alert Online? E-mail deze dan naar alertonline@ecp.nl.
Voor vragen over veilig internetten kunt u terecht op de website www.veiliginternetten.nl.