Privacyhelden

Blog door Aleid Wolfsen, Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Een Cybersecurity Held is ‘alert online’, geeft het goede voorbeeld en helpt anderen op het gebied van cybersecurity. Deze kenmerken gelden wat mij betreft ook voor ‘privacyhelden’. Bij een privacyheld zijn je persoonsgegevens veilig, je data worden zorgvuldig beschermd en je houdt er zelf controle over.  Wilt u zo’n organisatie zijn? Ik geef u drie redenen waarom u als moderne organisatie, groot of klein, het beschermen van persoonsgegevens hoog op uw agenda moet willen hebben. Ik tel af! 

Het is uw wettelijke plicht 

U verwacht hem van mij misschien op 1. Maar op nummer 3 plaats ik de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt. Op 3 omdat voldoen aan de wet zo’n vanzelfsprekende basis is.

De AVG brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee waarop u zich moet voorbereiden, zoals:    

1. sterkere en uitgebreidere privacyrechten voor burgers;

2. meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

3. stevigere bevoegdheden voor Europese privacytoezichthouders. 

Deze veranderingen hebben veel impact op alle organisaties. U hebt nog ongeveer 7 maanden om zich daar op voor te bereiden. Zodat u vanaf 25 mei 2018 kunt laten zien dat u aan de regels voldoet. Niet alleen aan ons als toezichthouder, maar vooral ook aan uw klanten, patiënten, cliënten, burgers etc. In het AVG-dossier op onze website vindt u meer informatie over de nieuwe regels en een stappenplan om u voor te bereiden. 

Het is uw maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Een reden die voor u als professionele organisatie wellicht nog motiverender is dan de wettelijke regels, is het besef dat u een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het is een groot goed dat het recht op privacy in onze Grondwet en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is verankerd. Daarom vind ik het behalve onze wettelijke plicht ook onze morele plicht om dat recht te borgen.

Individuen moeten hun persoonsgegevens in vertrouwen met overheden en bedrijven kunnen delen. Vertrouwen is het fundament van onze samenleving: het vertrouwen van mensen in andere mensen en in de instituten die ons besturen, ondersteunen en beschermen. Zonder vertrouwen geen leven. Helemaal nu onze levens ook nog eens verregaand zijn gedigitaliseerd. Ook úw fysieke zelf heeft een digitale dubbelganger. Ook ú verwacht dat organisaties zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. 

Als organisatie levert u een cruciale bijdrage aan het respecteren van andermans privacy. En u geeft daarmee het goede voorbeeld. Zie het als de modernste variant van maatschappelijk verantwoord ondernemen.    

U kunt zich ermee profileren   

De twee bovenstaande redenen om privacy hoog op uw agenda te plaatsen zijn voor u misschien al voldoende. Maar ik kan me voorstellen dat de volgende reden bij u met stip op 1 staat: privacy als unique selling point. Levert het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens u als organisatie dan ook echt wat op? Het antwoord daarop is wat mij betreft ‘ja’. 

Het zal u zelf ook  zijn opgevallen. Steeds vaker lezen we berichten in de media over datalekken en privacy. En ik verwacht dat de publiciteit rondom problemen met persoonsgegevens met de komst van de AVG alleen maar toe gaat nemen.

Door de groeiende aandacht voor privacy in de media verwacht ik ook dat mensen zich steeds bewuster worden van het belang van privacy, zij worden alerter online. Steeds meer mensen ontdekken dat het leven aangenamer is wanneer niet iedereen altijd alles van je weet. Ook hebben steeds meer mensen door dat er verdiend wordt aan hun persoonsgegevens. De behoefte om meer controle te hebben over de eigen persoonsgegevens wordt daardoor steeds groter. Dat geldt ook voor uw “klanten”.  Zij zullen kritischer worden op hoe u met hun gegevens omgaat. Zij verlangen meer duidelijkheid en verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven én de overheid.  

Kortom: u moet privacy niet alleen bovenaan uw agenda zetten omdat de nieuwe privacywet dit van u verlangt. Maar vooral omdat uw klanten dit van u verlangen. Wilt u dat zij u als voortrekker op dit gebied gaan zien? En u gaan beschouwen als een échte privacyheld? Zorg er dan voor dat zij in vertrouwen hun persoonsgegevens bij u achter kunnen laten. Dat u ze duidelijk informeert over wat u met hun persoonsgegevens doet én dat zij zichzelf kunnen redden door hen controle te geven over hun eigen data. 

Dus bezoek het AVG-dossier op onze website en zet het onderwerp ‘privacy’ vandaag nog op de agenda van uw organisatie. 

Aleid Wolfsen 

Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens