Campagne ZEKER

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen voerde met een groot deel van haar leden tijdens de Alert Online dagen in het najaar van 2015 de zorgspecifieke campagne ‘ZEKER’ om het succes van informatiebeveiliging te vergroten bij instellingen en daarmee bij te dragen aan patiëntveiligheid en goede zorg.

Campagne ZEKER

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen voerde met een groot deel van haar leden tijdens de Alert Online dagen in het najaar van 2015 de zorgspecifieke campagne ‘ZEKER’ om het succes van informatiebeveiliging te vergroten bij instellingen en daarmee bij te dragen aan patiëntveiligheid en goede zorg.

Terug naar Campagne

Over informatiebeveiliging in zorginstellingen

Binnen zorginstellingen worden veel privacygevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Medewerkers vormen voor de veiligheid van die gegevens een kritische succesfactor. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid is cruciaal bij het omgaan met gevoelige informatie.

Veilig en verantwoord omgaan met privacygevoelige gegevens draagt bij aan de patiëntveiligheid en goede zorg.

Online test en campagnemateriaal
Met posters en flyers wezen zorginstellingen hun medewerkers op de eigen verantwoordelijkheid in de omgang met privacygevoelige informatie. De NVZ ontwikkelde samen met het netwerk informatiebeveiliging een webapplicatie via www.zorgzekeren.nl waar zorgprofessionals hun kennis en gedrag konden testen rondom informatiebeveiliging. Aan de hand van onder andere praktijkverhalen werden aandachtspunten benoemd. Bijvoorbeeld: het vergrendelen van je computer als je wegloopt, hoe je oplichting via e-mail kunt herkennen en hoe je op een veilige manier röntgenfoto’s verstuurt. Daarnaast is managers gevraagd een enquête in te vullen over digitale veiligheid.

150-zeker_png_tcm135-609162.jpg#asset:50

Resultaten
De belangstelling voor de campagne was groot. De online tool is nog altijd beschikbaar en een groot aantal medewerkers heeft de test doorlopen. Ruim 50 ziekenhuizen hebben meegedaan aan de campagne. Ruim 900 leidinggevenden van 47 zorginstellingen hebben de online enquête ingevuld via de webapplicatie. 

 Aanpak
Voor de ontwikkeling van de campagne is een klein, slagvaardig projectteam ingericht met bevlogen experts op het gebied van informatiebeveiliging uit de NVZ-instellingen en NVZ-medewerkers van de afdeling beleid en communicatie. De samenwerking zorgde enerzijds voor een goede inhoudelijke campagne met een heldere  boodschap op basis van de opgestelde communicatiestrategie. Anderzijds zorgde de regelmatige terugkoppeling naar het gehele NVZ-netwerk informatiebeveiliging (via bijeenkomsten en online platform) voor een breed draagvlak van de campagne onder de instellingen.  De combinatie van deze twee factoren heeft ertoe geleid dat veel instellingen dankbaar gebruik hebben gemaakt van het campagnemateriaal en hier ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Tot slot heeft de NVZ via haar reguliere communicatiekanalen de raden van bestuur geïnformeerd over de campagne, zodat het onderwerp ook op de bestuursagenda kwam te staan. 

Ook in 2016 doet de NVZ weer mee.