Security Bootcamp voor het MKB

Kleine ondernemers vergroten hun kennis over de cybergevaren en wat zij tegen die gevaren kunnen doen.

Security Bootcamp voor het MKB

Kleine ondernemers vergroten hun kennis over de cybergevaren en wat zij tegen die gevaren kunnen doen.

Terug naar Training en workshop

Ondernemers aan de slag

Alleen al het beschikken over klantgegevens maakt dat het van groot belang is dat ook kleine ondernemers en ZZP’ers meer weten over de cybergevaren en weten wat ze moeten doen

“Slechts een deel van de ondernemers is zich bewust van de securitygevaren die bij hen op de loer liggen. Dat gebrek aan risicobesef is frustrerend. We moeten er iets aan doen.” Danielle van Leeuwen, PR manager Benelux GDATA.

GDATA organiseerde tijdens Alert Online 2015 een Small Business Security Bootcamp speciaal voor ZZP’ers en kleine ondernemers om hun kennis te vergroten.

GDATA-sec-bootcamp.jpg#asset:187

Vinger op de zere plek  
De securitygevaren kwamen aan bod, samen met praktische tips om de veiligheid van pc, smartphone, netwerken, klantdatabases en bedrijfsgegevens te verbeteren. Ook de juridische consequenties van niet veilig handelen zijn toegelicht. Een demonstratie van wifi-hacking en PENtesting om aan te tonen hoe eenvoudig het voor een hacker is toegang te krijgen tot een onveilige omgeving dankzij onvoldoende aandacht voor cybersecurity stond op het programma.  

Resultaten  
Ongeveer 25 ondernemers hebben de bijeenkomst bijgewoond en hebben naar eigen zeggen veel informatie en praktische tips gekregen. Zij hebben inzicht gekregen in hun verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid bij het beschermen van de gegevens die zij over hun klanten en hun eigen personeelsleden hebben. Het programma sprak aan, zelfs op een moment dat de meldplicht datalekken nog helemaal geen thema was en er nog weinig gevoel van urgentie voor deze materie was. Omdat de feedback zo positief was is de bootcamp later nog twee keer herhaald op andere plekken in het land.

Aanpak
Voor de inhoud van de bootcamp is naast expertise van GDATA zelf ook plaatselijke expertise aangetrokken: een jurist en een bedrijf dat PEN-testing aanbiedt.

Dankzij samenwerking met de plaatselijke ondernemersvereniging heeft GDATA alle aangesloten ondernemers voor de bootcamp kunnen uitnodigen. Daarnaast heeft een aankondiging van de bootcamp in het plaatselijke huis-aan-huisblad gestaan en uiteraard op de website van GDATA. Enkele ondernemers die zich wel hadden aangemeld, maar door omstandigheden toch niet konden komen, hebben de slides van de presentatie na afloop per mail gekregen.  

De netwerkborrel na afloop bleek een belangrijke succesfactor. Veel ondernemers vinden het erg waardevol om te netwerken met andere ondernemers en laten hiervoor geen kans onbenut. Dit verhoogde de opkomst aanzienlijk.