Campagne Alert Online 2015

We kunnen terugkijken op alweer de vierde campagne Alert Online, de landelijke awarenesscampagne waarbinnen deelnemende partners aandacht vragen voor bewust online veilig gedrag.


Veel goede aandacht voor bewustwording, nu verder met gedrag!

In twee weken konden partijen hun eigen activiteiten en boodschappen rond dit thema over het voetlicht brengen, maar ook gebruik maken van kant-en-klare projectcommunicatiematerialen zoals de grote schoonmaak, posters en animaties. Net zoals de afgelopen jaren was de campagne gericht op de doelgroepen overheid, bedrijfsleven en algemeen publiek. Bijzonder dit jaar was het accent richting de doelgroep MKB, met het thema ‘digitaal verantwoord ondernemen’. Alle activiteiten waren er op gericht om Nederlanders bewuster online te laten zijn, te laten zien waar je het meest kwetsbaar bent en handvatten te bieden hoe je hiermee kunt omgaan.

Samen met 150 partners en de hoofdpartners KPN, SIDN en VNO-NCW/MKB Nederland was er aandacht voor het MKB, de eigen medewerkers en ook informatie voor het algemeen publiek. Met seminars voor professionals en workshops waar juist iemand met nog niet zoveel kennis wijzer wordt. Bijeenkomsten met een wetenschappelijk tintje; besloten bijeenkomsten waar ervaringen uitgewisseld worden in een vertrouwelijke setting en openbare bijeenkomsten, met muziek en een vrolijke noot. En dan laten we nog vele activiteiten onbenoemd. Het was weer een gevarieerd programma, voor verschillende doelgroepen en via verschillende kanalen.

Nederlanders zijn zich, onder andere door Alert Online, steeds beter bewust van de risico’s die we lopen in het cyberdomein. Maar dat betekent nog niet dat we ons ook daadwerkelijk altijd digitaal bewust gedragen. De grote uitdaging blijft om van awareness tot veilig online gedrag te komen, ook na deze vierde Alert Online. We zijn het hele jaar online, laten we dus ook het hele jaar alert blijven!

Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer