Interview met Anouk Vos over de belangrijkste uitdagingen in cybersecurity

Op de laatste dag van Alert Online spraken we met Anouk Vos, over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity die zij ziet binnen de leden van Women in Cyber Security, een door haar opgericht netwerk van vrouwelijke securityprofessionals.

Wat zijn uitdagingen op het gebied van cybersecurity?

Anouk Vos is adviseur bij Policy Research Corporation. Eerder deze maand won zij de Lof Spotlightprijs 2015, een prijs voor vrouwelijke rolmodellen die jaarlijks wordt uitgereikt door Lof, een stichting die gelijkheid tussen man en vrouw in het bedrijfsleven nastreeft. Anouk Vos richtte Women in Cyber Security op, een netwerk waarin vrouwelijke professionals op het gebied van cyber security elkaar vinden, kennis delen en gezamenlijke activiteiten ontplooien. Een aantal van de leden van het WiCS-netwerk hebben benoemd wat zij zien als de grootste uitdagingen in cybersecurity en awareness.

Wat zijn uitdagingen op het gebied van cybersecurity?

‘Als grootste cyberrisico zie ik de kenniskloof tussen gebruikers (waaronder ook het grootste deel van de beleidsmensen, managers, politici, etc.) en deskundigen (waaronder IT-security-mensen en cybercriminelen). Ik vrees dat de techniek nooit de risico’s kan inperken, zolang gebruikers niet bereid zijn zich erin te verdiepen en basale gedragsregels te volgen.’

‘Voor mij is de grootste uitdaging het bereiken van voldoende en de juiste bewustwording over kansen en bedreigingen bij de top van bedrijven.’ Anouk Vos, Policy Research Corporation.

‘Het grootste risico is het gebrek aan kennis en handelingsperspectief in alle lagen van de samenleving om adequaat te kunnen handelen tijdens een onverwachte cybercrisis. De bewustwording in de samenleving, maar ook de weerbaarheid van de samenleving, zijn veel te mager. Voorbeeld: Wat doe je als de sirene klinkt? Je wordt geadviseerd om de radio of televisie aan te zetten voor meer informatie. Maar wat als er geen internet is? Hoeveel mensen zullen er tegenwoordig in dat geval verstoken zijn van informatie, omdat ze daar alleen nog digitaal toegang toe hebben?’

‘Ik geloof dat privacy van mensen het veiligheidsrisico van de toekomst is. Daar moeten we echt wat aan doen als we meer waarde willen halen uit elektronische systemen.’

Wat is er belangrijk voor de toekomst?

‘We hebben een sterke Nederlandse visie (gedeeld door alle stakeholders en publiek-privaat) nodig waarmee we internationaal goed de boer op kunnen én moeten, want dit kan niet nationaal. We moeten verkennen wat nou de Nederlandse niche is op het gebied van cybersecurity en hoe we die het beste kunnen exploiteren.’

‘Het is een grote uitdaging om het technische verhaal van cybersecurity naar voor de burger en naar de politiek te vertalen. Daarom hebben we meer kennisprogramma's nodig: internetveiligheid op scholen, betere IT-opleidingen, verplichte lessen security voor webdesigners, etc. Ik zou iedereen verplicht op cursus willen sturen. ICT is niet nieuw. Internet is niet nieuw, maar al twintig jaar onder ons. Het kan niet zo zijn dat vandaag de dag nog steeds mensen roepen: ‘Het internet? Daar weet ik niets van!’ Als je wel slim genoeg bent om op Zalando te shoppen, moet je ook slim genoeg zijn om te begrijpen hoe deze digitale transactie tot stand komt.’

‘We moeten alle diensten die persoonsgegevens verwerken twee-factor-authenticatie opleggen en webdiensten en webshops die zo lek als een mandje zijn uit de lucht halen. Die moeten maar een externe administrateur en payment provider gebruiken als ze het zelf niet kunnen.’

En tenslotte: hoe is het om vrouw te zijn in het securitydomein?

‘Als vrouw moet je je nog wel eens bewijzen en laten zien dat je ook verstand hebt van netwerkinfrastructuren, de security daaromheen enzovoort. Lastig en soms tijdrovend, terwijl er nog zoveel te doen is in cybersecurity!’

Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer