'Jongeren inspireren voor het cybersecuritydomein'

Tineke Netelenbos blogt over jongeren, digitale vaardigheden en cybersecurity.

Jongeren en cybersecurity

Met de succesvolle tweede Nederlandse editie van de Codeweek achter de rug, durf ik te zeggen dat we in Nederland met z'n allen een flinke slag - of liever inhaalslag - aan het maken zijn. In oktober liet ook het Platform Onderwijs2032 zich er al over uit: digitale vaardigheden behoren tot de basis van kennis en vaardigheden, naast taal, rekenen en wiskunde. Want opgroeien in onze digitale samenleving vereist namelijk dat je ook actief, goed en bewust met alle nieuwe mogelijkheden moet kunnen omgaan. En juist dat moeten kinderen al vroeg leren, voor nu en voor hun toekomst. Zij zijn immers de werknemers, werkgevers en ondernemers van morgen.


Maar in deze prachtige en veelbelovende adviezen voor het basisonderwijs lijken we nog wel aan een belangrijk aspect voorbij te gaan: cybersecurity. Bij dat kennis hebben van nieuwe technologieën, weten hoe die in te zetten, het vinden en ook creëren - coderen - van digitale informatie en het zo antwoord krijgen op vragen, hoort ook zeker bij dat kinderen zich bewustzijn van en weten hoe zij zich veilig kunnen gedragen in het digitale domein. Het advies van de Cyber Security Raad is niet voor niets dat naast digitale geletterdheid ook cybersecurity wordt opgenomen in het curriculum van het primair en het voortgezet onderwijs.

'Als we dan toch jongeren al in een vroeg stadium digitale vaardigheden en bewustwording van cybersecurity gaan leren, laten we hen dan ook inspireren te kiezen voor een opleiding of baan in het cybersecuritydomein.' Tineke Netelenbos, Digital Champion en voorzitter ECP

We zijn er nog niet
En dan zijn we er no niet. Nee. Waar iedere bouwkundige veiligheid en beveiliging met de paplepel ingegoten krijgt - brandvertraging, noordtrappen - is er bij de informatica-opleidingen maar beperkte aandacht voor beveiliging. Een schril contrast. En dat terwijl we binnen korte tijd zitten te springen om digitale professionals met de juiste opleidingen die bovendien aansluiten bij de behoeften van de markt. Ook daar is nog werk aan de winkel. En als we dan toch jongeren al in een vroeg stadium digitale vaardigheden en bewustwording van cybersecurity gaan leren, laten we hen dan ook direct stimuleren en vooral inspireren te kiezen voor een opleiding of baan in het cybersecuritydomein.

Over Tineke Netelenbos
Tinekele Netelenbos is bestuursvoorzitter van ECP en lid van Cyber Security Raad. In haar rol als Digital Champion legt zij op Europees niveau contacten met mensen die zich inzetten voor een beter imago van ICT onder jongeren en onder instromers op de arbeidsmarkt. In dat verband wisselt zij best practices uit. Binnen Nederland is zij ambassadeur van activiteiten gericht op het vergroten van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking en de instroom van ICT-studenten in het beroepsonderwijs.

Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer