Start Alert Online 2015: van groter bewustzijn naar veilig gedrag

Nederlanders zijn zich steeds beter bewust van de risico’s die we lopen in het cyberdomein. Maar dat betekent niet we ons ook daadwerkelijk digitaal bewuster gaan gedragen. Nederland scoort een kleine voldoende op cybersecure gedrag. De grote uitdaging ligt dus in het feit om van awareness tot veilig online gedrag te komen. Tot die conclusie komt staatssecretaris Dijkhoff bij de start van de bewustwordingscampagne Alert Online.

Vele partners, één campagne

Nederlanders zijn zich steeds beter bewust van de risico’s die we lopen in het cyberdomein. Maar dat betekent niet we ons ook daadwerkelijk digitaal bewuster gaan gedragen. Nederland scoort een kleine voldoende op cybersecure gedrag. De grote uitdaging ligt dus in het feit om van awareness tot veilig online gedrag te komen. Tot die conclusie komt staatssecretaris Dijkhoff bij de start van de bewustwordingscampagne Alert Online.

Uit het jaarlijkse Alert Online awareness onderzoek blijkt dat er vooral nog winst te halen valt op het gebied van veilig omgaan met WiFi-verbindingen, het maken van back-ups en veilig wachtwoordgebruik. Vaak staan smartphones, tablets of laptops zó ingesteld dat ze automatisch verbinding maken met WiFi.

"Die optie kan beter worden uitgezet, omdat je anders kwetsbaarder bent voor hackers. En wat helemaal veilig is: maak gebruik van een zogenaamd virtual private network, een VPN. Wie een VPN-app op z’n toestel installeert, is altijd verzekerd van een veilige – versleutelde – internetverbinding,“ aldus Dijkhoff.

Veilig online gedrag

Ruim de helft van de ondervraagden vertoont onveilig gedrag als het gaat om het maken van back-ups van bestanden. Om je belangrijke digitale gegevens veilig te stellen is het van belang om daar minstens elke vier weken een back-up van te maken en deze los van je computer te bewaren.

Wachtwoordgedrag is vooral reactief en de kwaliteit van wachtwoorden valt ook nog verder te verbeteren. Slechts een minderheid gebruikt wachtwoorden van meer dan 12 karakters of wijzigt elke drie maanden het wachtwoord voor toegang tot hun computer. Het advies is wachtwoorden regelmatig te veranderen en sterke wachtwoorden te kiezen, die ook hoofdletters, cijfers en bijzondere tekens bevatten.

Daarnaast is websitebezoek een aandachtspunt: circa een derde geeft aan niet te controleren of de juiste URL in de internetbrowser staat bij het bezoek van websites, of dat er een groen slotje aanwezig is bij websites waar vertrouwelijk gegevens ingevoerd moeten worden. Mensen zijn alerter wanneer het gaat om phishing mails; de overgrote meerderheid zegt verdachte mails direct te verwijderen en niet op links te klikken die men niet vertrouwt.

Alert Online: vele partners, één campagne

Het is dit jaar de vierde keer dat Alert Online van start gaat. Zoals ieder jaar is de campagne gericht op de doelgroepen overheid, bedrijfsleven en algemeen publiek. Dit jaar is er een accent aangebracht richting de doelgroep MKB. Er zijn ruim 130 publieke en private partners aangehaakt op de campagne. Alert Online is daarmee een verzameling van seminars, conferenties en interne campagnes van de partners die onder één herkenbare vlag gezamenlijk aandacht vragen voor online veiligheid.

Zo zullen bijvoorbeeld de verenigde Internet Service Providers binnen de Abuse Information Exchange hun klanten oproepen om mee te doen aan de Grote Schoonmaak. Het doel hiervan is om een eventuele botnetbesmetting ongedaan te maken.

Ook wordt er een gids gelanceerd door ECP, Facebook en Stichting Kennisnet met basistips over het bewuster online delen van informatie. Deze partijen organiseren binnen Alert Online een rondetafel om met experts te bespreken hoe deze bewustwording bij jongeren verder vergroot kan worden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start via haar loket ConsuWijzer de actie ‘Elke app heeft een prijs’. Deze actie is erop gericht consumenten ervan bewust te maken dat zij bij het installeren en gebruiken van een app toegang geven tot grote hoeveelheden gegevens. De campagne is erop gericht consumenten bewust te laten kiezen in plaats van de aanbieder blindelings toegang te geven tot zijn gegevens.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) houdt een gratis webinar over veilig online zakendoen, waarbij twee cyber security experts van het NCSC inzicht geven in de meest relevante dreigingen en praktische tips geven om de inkoop van ICT-diensten voor je web omgeving te verbeteren. Ook brengt het NCSC tijdens Alert Online een aantal factsheets uit over phishing met praktische tips voor gebruikers.

Het volledige programmaoverzicht en deelnemers, alsmede het nieuwe animatiefilmpje dat dit jaar focust op cryptoware, phishing en social engineering, staan op deze campagnewebsite.


Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer