De Alert Online cyberskills van SURFnet #1:

Awareness stimuleren

Boodschap: ‘Dichterbij dan je denkt’

Om het cyberbewustzijn in onderwijs en onderzoek te vergroten, heeft SURFnet de beveiligingsawarenesscampagne Cybersave Yourself ontwikkeld. Via Cybersave Yourself biedt SURFnet een toolbox aan met materialen die instellingen zelf kunnen gebruiken om hun eigen bewustwordingscampagnes op te zetten.

De centrale boodschap van de campagne is dat ‘digitale onveiligheid dichterbij is dan je denkt’. Hiermee maken we mensen op verschillende manieren bewust van de cyberrisico's die ze lopen, zodat ze zelf hierin keuzes kunnen maken. Deze boodschap zal worden toegepast op verschillende onderwerpen zoals: Hoe groot is de kans dat jij gehackt wordt? Is het gebruik van openbare wifi-netwerken veilig? Je wachtwoord verliezen via mail, kan dat? Waarom is het gebruik van social media niet gratis? 

Nieuwe campagnematerialen beschikbaar in de toolkit

Instellingen kunnen zelf aan de slag met de nieuwe campagnematerialen van Cybersave Yourself. Er is een toolkit met campagnematerialen. Hierin vinden zij verschillende templates voor bijvoorbeeld een communicatieplan, posters, koffiebekers, spiegelstickers, webcamcovers, enzovoort. Ook zijn er middelen die op social media of intranet gepost kunnen worden. De toolkit is heel flexibel opgezet, waardoor instellingen makkelijk zelf materiaal kunnen ontwikkelen.

Samenwerken aan securityawareness SURFnet gaat de campagne de komende 3 jaar verder aanscherpen. We breiden de campagne uit met nieuwe onderwerpen, meer onlinemiddelen en een nieuwe website. We doen dit samen met de op SURFnet aangesloten instellingen. Cybersave Yourself is daarom op zoek naar instellingen die van plan zijn om in 2016 of 2017 campagne te gaan voeren. Wij kunnen je helpen bij het ontwikkelen van de campagne, en horen graag wat je van de bestaande middelen vindt. Zo kunnen we de toolkit verder uitbreiden en verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over de boodschap en de uitwerking van het concept is te vinden in de Cybersave Yourself-toolkit. Alleen aangesloten onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen gebruikmaken van de toolkit. Is jouw organisatie niet aangesloten bij SURFnet, maar wil je wel  sparren over een awareness-aanpak of zie je kansen om samen te werken, neem dan contact op Cybersave Yourself via info@cybersaveyourself.nl. Voor meer informatie over SURFnet ga naar www.surfnet.nl

Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer