Netwerkbijeenkomst 21 april jl.

“We gaan weer beginnen!”, zo opende Marjolijn Bonthuis – adjunct-directeur ECP - op 21 april de eerste netwerkbijeenkomst van de campagne Alert Online voor dit jaar.

Een impressie

Met ongeveer 60 aanwezige partijen stonden we stil bij het thema en de opzet van de campagne. Zij hebben met elkaar kunnen kennismaken en hebben ideeën uitgewisseld voor activiteiten. Van 3 t/m 14 oktober streven we met elkaar hetzelfde doel na: het creëren van bewustwording over online veiligheid en het stimuleren en helpen bij cybersecure gedrag, onder het thema Cyberskills als voorwaarde voor cybersecurity – weten, kunnen en doen!

Thema en activiteiten 2016
Ieder jaar heeft Alert Online een thema waar partners hun activiteiten aan op kunnen hangen. Dit jaar is gekozen voor 'Cyberskills als voorwaarde voor cybersecurity – weten, kunnen en doen!' Van ‘bewust’ naar ‘bekwaam’ op het gebied van cyberveiligheid, want we zijn ons vaak wel bewust van de risico’s, maar doen nog te weinig om ze te voorkomen.

De aanwezigen zijn enthousiast over het thema; genoeg stof tot nadenken! Uit de zaal kwamen direct voorbeelden wat er op dit vlak al gebeurt en waar andere partijen op zouden kunnen aansluiten, zoals een initiatief van dcypher (Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research) dat op 14 oktober een matchmaking event voor onderzoekers, docenten, gebruikers en beleidsmakers organiseert. En op 4 oktober is ‘Holland Strikes Back’ gepland, een event dat overheid, bedrijfsleven en de online sector bij elkaar brengt. Ook zijn veel andere leuke en inspirerende ideeën in de beslotenheid van de bijeenkomst genoemd.

Partners die al weten dat ze een event gaan organiseren kunnen dit nu al aanmelden bij de projectorganisatie via alertonline@ecp.nl.

Doe ook mee!
ECP – organisator van Alert Online 2016 in opdracht van de NCTV – is blij met het grote aantal partijen dat al heeft aangegeven de campagne te ondersteunen. Partners van vorig jaar hoeven alleen een mailtje te sturen naar alertonline@ecp.nl. Nieuwe partners kunnen het inschrijfformulier invullen en mailen. Hoe meer informatie ECP van partners krijgt over activiteiten tijdens Alert Online hoe beter dat op de website en via andere communicatiekanalen gepositioneerd kan worden.

Nieuwe website in de maak
Begin juni komt de nieuwe website van Alert Online in de lucht. Deze website fungeert in aanloop naar de campagne als communicatiekanaal richting partners. Het is de plek voor inspiratie vanuit ervaringen van voorgaande jaren, nieuws, informatie en de toolkit vol met gratis te gebruiken communicatiematerialen. Vlak voor de campagneperiode wordt de site ingericht voor het brede publiek, met de Alert Online game en alle activiteiten die tijdens Alert Online plaatsvinden op een prominente plek. Tijdens de netwerkbijeenkomst kregen de aanwezigen een sneak preview van de site die nog vol in ontwikkeling is.

Onderzoek
Net zoals voorgaande jaren wordt er voor Alert Online ook dit jaar weer een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om het awareness niveau cybersecurity in Nederland te meten. Met een specifieke focus op ‘cyberskills’ en het toepassen daarvan. Aan de zaal vroegen we wat we in het onderzoek terug moeten laten komen. Daarop kwam o.a. de suggestie: ‘weet je wat je moet doen als het je overkomt?’ Deze en andere suggesties worden meegenomen bij het opstellen van de vragenlijst.

Save the date
We kijken terug op een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst en nodigen graag alle geïnteresseerde partijen uit voor de eerstvolgende bijeenkomst op 23 juni in Utrecht voor nieuwe inspiratie en informatie.

Volg ons!
Tot die tijd kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Alert Online door ons te volgen op Twitter (@alertonline) of via de LinkedIn-groep AlertOnline. De LinkedIn-groep is een plek waar partijen elkaar met vraag en aanbod kunnen vinden om zo bij elkaars activiteiten te kunnen aanhaken.

Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer