Slechte weersvoorspellingen geen spelbreker voor netwerkbijeenkomst

Afgelopen donderdag 23 juni vond de tweede netwerkbijeenkomst voor Alert Online plaats. Ondanks het weeralarm waren ruim 50 partners en geïnteresseerden naar Utrecht gekomen om de plannen voor de campagne uit te wisselen en ideeën op te doen.

Tweede netwerkbijeenkomst Alert Online

Website
De vernieuwde website werd gepresenteerd en reacties waren positief. Op de vernieuwde homepage staat gevisualiseerd hoe lang het nog duurt voor de campagne start. Opgemerkt werd dat het al best kort dag is, als je je bedenkt dat de zomervakantie voor de deur staat. 
De content van de site is gericht op de ‘periode van nu’: op partnerwerving, inspiratie opdoen voor activiteiten en activiteiten in de ‘agenda’ doorgeven en zichtbaar maken. Een paar weken voor de campagne zal er een switch plaatsvinden: de informatie voor partners zelf verdwijnt dan meer naar de achtergrond en de nadruk komt te liggen op de doelgroepen van de campagne met activiteiten en nieuws, de quiz en ervarings- en expertverhalen. 

De oproep werd gedaan om ervaringsverhalen uit de dagelijkse praktijk en uw expertvisie daarover aan ons door te geven, zodat dit geplaatst kan worden en de site daardoor nog meer gaat aanspreken. Tips en suggesties hoe de site nog beter kan worden zijn natuurlijk ook welkom.

Thema
Het thema van dit jaar: Cyberskills als voorwaarde voor cybersecurity: weten, kunnen, doen, geeft een richting aan voor de invulling van het partnerschap. Het is geen verplichting om per se een activiteit onder die noemer te organiseren. Alert Online probeert met zoveel mogelijk partners binnen twee weken aandacht te genereren voor het belang van cyberveiligheid. Hier passen veel verschillende activiteiten onder. En cyberskills gaat over meer dan alleen vaardigheden en competenties van mensen, maar ook over weerbaarheid en innoverend vermogen van bedrijven en organisaties. In hoeverre ben je er klaar voor?

Partners:
Nathalie Lokhorst, verantwoordelijk voor security awareness binnen KPN, licht de plannen van hoofdpartner KPN toe. Zij geeft aan dat KPN een maatschappelijke betrokkenheid voelt als het gaat om cyberveiligheid. Vandaar dat zij al voor het vierde jaar deelnemen aan de campagne en graag ook kennis delen over dit onderwerp. Om die reden hebben ze ook hun cybersecuritybeleid via een app beschikbaar gesteld. 

programma-KPN.png#asset:548

Het eerste nieuws wat Nathalie brengt is dat de kick-off van Alert Online dit jaar zal plaatsvinden op 3 oktober bij KPN, in Den Haag. 

Daarnaast host KPN 3 sessies over verschillende onderwerpen:
• 10 oktober – IoT.... Connecting all the Things
• 11 oktober – What is .....Threat Intelligence
• 13 oktober – Quantum Computing

Al deze bijeenkomsten zullen openbaar zijn – voor ieder wat wils -  en worden ook gelivestreamd. Zodra er nieuws is over de exacte invulling zal dit gepubliceerd worden. Ook zal KPN weer een Capture the Flag organiseren voor de ethical hackers onder ons.

Een andere hoofdpartner dit jaar is dcypher. Zij organiseren op 14 oktober een Matchmaking event in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, aansluitend is de slotborrel voor de campagne.

De volgende netwerkbijeenkomst Alert Online vindt plaats bij hoofdpartner WiCs, op 1 september in Den Haag.

Dit jaar hopen we ook op activiteiten in andere regio's. Mocht zich nog een hoofdpartner aan willen dienen uit de regio, dan is die zeker welkom. We kunnen dan nog meer laten zien dat Alert Online verder reikt dan de Randstad. Een van de initiatieven op dat vlak is dat met de Regionale Platformen Criminaliteitbeheersing (RPC’s) wordt gewerkt aan een formule om ‘Cybercriminele ontbijtjes’ in de regio te organiseren. 

Ideeën voor activiteiten:
Vervolgens gaat de zaal los met voorbeelden wat er zoal georganiseerd gaat worden of zou kunnen worden tijdens Alert Online: Holland Strikes Back op 4 oktober; de Grote Schoonmaak; een activiteit rondom internet.nl ‘voldoet je e-mail of internetverbinding aan de veiligheidseisen’; Tek Tok op 11 oktober etc. In de beslotenheid van de groep worden ideeën uitgewisseld en mogelijke aanhaakpunten voor andere partners benoemd. 

Chris van ’t Hof geeft het belang aan van de ‘ambassadeurs’-rol. Nog lang niet iedereen kent de campagne, en hoe laagdrempelig deelname is. Een win/win is zo gecreëerd. Pak die ambassadeursrol en roep anderen op om partner te worden!

Even is men bang dat je elkaar in de weg gaat zitten als er teveel activiteiten op dezelfde dag zijn. Inderdaad, dat risico is er, maar waar mogelijk zullen we partners attenderen op overlap. En daar komt bij dat niet elke activiteit openbaar is en/of dezelfde doelgroep heeft. 

Qua aandacht is er genoeg te halen. Niet alleen in landelijke pers met de grote activiteiten, ook regionaal kan de pers betrokken worden – en dat is dichter bij huis. En mocht de perceptie ontstaan dat er alleen grootse activiteiten georganiseerd kunnen worden tijdens Alert Online…. ook een kleinschalige interne mailing met bijvoorbeeld de link naar “de quiz” is een prima bijdrage aan de campagne.

En bij alle activiteiten geldt: heb je al een idee? Meld het ons! Ook als het nog niet open op de site mag en/of als het alleen onder partners gedeeld mag worden. Laat het ons weten, zodat we elkaar kunnen helpen. En meld uiteraard ook die activiteiten (open of gesloten) die al wel op de site getoond mogen worden, zodat anderen het ook kunnen zien.

Communicatie & tools:
De huidige tools die gepubliceerd staan op de website in de toolkit kunnen gebruikt worden. Daarnaast wordt er een nieuwe quiz ontwikkeld die op de site gepubliceerd wordt.
De LinkedIn-groep Alert Online is het platform om vragen aan partners te stellen. Hier kunnen partners ook hun ideeen over mogelijke activiteiten met elkaar delen en input vragen. En we hebben een Facebook-pagina Alert Online.

Oktober Cybersecurity Month:
De maand oktober staat geheel in het teken van cyberveiligheid. De eerste twee weken Alert Online, waarbij de tweede week overlapt met de Week van de Veiligheid. Voor ons een mooie uitdaging om een brug te slaan van fysieke veiligheid naar digitale veiligheid. De ‘huis-tuin-en-keuken'- criminaliteit neemt af, maar de cybercriminaliteit biedt steeds meer uitdagingen. De derde week is de codeweek, met aandacht voor programmeren voor kinderen.

Afsluiting:
Vol ideeën kan iedereen de zomer in, zodat er na de vakantieperiode spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Om de vaart er in te houden is de laatste netwerkbijeenkomst voor Alert Online op 1 september in Den Haag.