Uitnodiging netwerkbijeenkomst 23 juni

Op donderdag 23 juni a.s., van 15.00 tot 17.00 uur wordt de tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd voor partners en belangstellenden van Alert Online, de landelijke bewustwordingscampagne over cybersecurity

Kom naar Utrecht

Op donderdag 23 juni a.s. wordt de tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd voor partners en belangstellenden van Alert Online, de landelijke bewustwordingscampagne over cybersecurity.

Iedereen is welkom – zij die al bezig zijn met de uitwerking van hun ideeën en ook degenen die nog niet precies weten wat ze kunnen doen en op zoek zijn naar inspiratie.
Doelstelling van deze netwerkbijeenkomst is om nog vóór de zomer zoveel mogelijk ideeën over activiteiten tijdens Alert Online te delen en verder te brengen. Alert Online is dit jaar immers drie weken eerder. We zullen u ook meenemen in de mogelijkheden voor partners van de nieuwe website.

Het programma duurt van 15:00 tot 17:00 uur, gevolgd door de netwerkborrel. We hebben gekozen voor een centrale locatie, namelijk Seats2meet.com Utrecht CS, adres Moreelsepark 65, 3511 EP in Utrecht.
Wilt u bij de netwerkbijeenkomst aanwezig zijn? Aanmelden kan nog tot 16 juni a.s. via een e-mail naar alertonline@ecp.nl onder vermelding van naam, functie en organisatie.

We hopen u op 23 juni te mogen begroeten!

Tweede partnerbijeenkomst Alert Online

Lees meer

Online partnerbijeenkomst 9 juli

Lees meer

Maken cybercriminelen bij jou kans?

Lees meer