Zorginstellingen vragen aandacht voor informatiebeveiliging

De campagne ZEKER

Met ZEKER zetten we in op de vaardigheden van medewerkers met het thema 'efficiënte en veilige communicatie; hoe voorkom je datalekken?’

Op maandag 3 oktober 2016 start de NVZ campagne ‘ZEKER’ over informatiebeveiliging. Ziekenhuizen en categorale instellingen wijzen hiermee hun medewerkers op het belang van informatiebeveiliging. Ook GGZ-instellingen doen dit jaar mee. Medewerkers kunnen een online zelftest doen en tips bekijken voor het veilig omgaan met gevoelige informatie. 

Margot van der Starre, directeur NVZ: “In zorginstellingen worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Veilig en verantwoord omgaan met deze gegevens is van groot belang.”

Alert Online
De NVZ-campagne sluit, net als vorig jaar, aan bij de landelijke campagneweken van Alert Online: een initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Thema dit jaar is digitale vaardigheden. De campagne loopt van 3 tot en met 14 oktober 2016. De NVZ haakt aan bij het thema van Alert Online met een zorgbrede campagne. Met ZEKER zetten we in op de vaardigheden van medewerkers met het thema 'efficiënte en veilige communicatie; hoe voorkom je datalekken?’ .

Meldplicht datalekken
Sinds januari 2016 zijn organisaties verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldplicht valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het niet (tijdig) melden van een lek kan zorgen voor een flinke bestuurlijke boete oplopend tot 820.000 euro of 10% van de jaaromzet. In de campagne worden medewerkers gewezen op de plicht en bij een vermoeden van een datalek deze te melden bij de security officer van de instelling.

Breed draagvlak
Vorig jaar deden er ongeveer 50 zorginstellingen mee met de NVZ-campagne. Dit jaar doen er ruim 80 instellingen mee, waaronder een aantal GGZ-instellingen. Pauline Woutersen, projectleider ZEKER: “Het is goed te zien dat onze campagne een breed draagvlak kent. Het geeft aan dat veel zorginstellingen informatiebeveiliging hoog op de agenda hebben staan.” 

ZEKER in zorginstellingen
De landelijke Alert Online campagne richt zich op het midden- en kleinbedrijf. De NVZ ontwikkelt daarom voor medewerkers in zorginstellingen passend informatiemateriaal, de zelftest die vanaf 3 oktober op www.zorgzekeren.nl live is en een uitgebreide website. De campagne is ontwikkeld door de NVZ samen met informatiebeveiligers uit zorginstellingen.