Als Cybersecurity Helden actief midden in de community

Interview met Isabel Barberá - Data Privacy Specialist van BitnessWise

In 2017 heeft BitnessWise zich aangesloten als partner bij Alert Online. Het thema van dit jaar, ‘Cybersecurity Helden’, is hen op het lijf geschreven: Isabel en Martijn zijn, buiten hun werk om, ook actief midden in de community van Schagen om kinderen en ouders te versterken op het gebied van cybersecurity.

Waarom heeft BitnessWise zich aangesloten bij Alert Online?

Cybersecurity speelt ook in ons dagelijks leven een belangrijke rol; voor ons stopt dit namelijk niet als onze werkdag erop zit. Vergelijk het met een diëtist: die weet hoe belangrijk het is om gezond te eten en zal dat ook in zijn/haar privéleven toepassen. Voor ons geldt hetzelfde met betrekking tot cybersecurity en we maken anderen ook graag enthousiast om ‘digitaal gezond’ te blijven. Dit sluit helemaal aan bij de doelstelling van Alert Online en we hoefden er dan ook niet lang over na te denken om partner te worden. We vinden dit soort initiatieven geweldig en dragen graag ons steentje bij.

In 2017 is het thema ‘Cybersecurity Helden’, dat zijn mensen die zichzelf online beveiligen, maar vooral ook ánderen hierbij helpen. Hoe doet BitnessWise dat?

Voor ons gaat dit hand in hand; als je jezelf online wilt beveiligen zal je ook anderen moeten helpen. Om maar weer een vergelijking te maken: als jij als enige in het verkeer op een verantwoorde wijze rijdt, dan loop je nog steeds heel veel risico op een ongeluk als de meerderheid dat niet doet. We helpen daarbij niet alleen de mensen in onze omgeving, maar ook de bedrijven en instellingen waar we zelf (als burger) mee te maken hebben. Het is soms schrikbarend wat je dan (zelfs van buitenaf al) aantreft en daar gaan we dan over in gesprek.

Alert Online start dit jaar ook met de langetermijnbeweging ‘Generatie Cyber Secure’. BitnessWise organiseert een workshop hacken in de klas, eveneens gericht op deze jonge generatie. Wat leren jullie deze kinderen zoal?

De campagneweken vallen heel toevallig samen met de Kinderboekenweek die in het thema staat van griezelen. We willen daarom een bruggetje maken door het griezelige, duistere, stereotype beeld wat men van hackers heeft als het ware te ontmaskeren. Daarbij gaan we terug naar roots van wat hacken eigenlijk inhoudt en belichten daar de leuke kanten van - zoals je die ook als ethical hacker ervaart. Daarmee willen we inzicht en bewustzijn creëren en ook belichten wat er voor verantwoordelijkheden bij komen kijken. Het zou geweldig zijn als het kinderen enthousiast maakt zich hier verder in te verdiepen en daar wat positiefs mee te gaan doen.

Hoe besteedt BitnessWise verder aandacht aan de jonge generatie?

Omdat we zelf kinderen hebben, staan we veel in contact met volwassenen waar (onze) kinderen mee te maken hebben, zoals leraren, de kinderdagopvang, sportscholen, etc. In de eerste plaats proberen we daar al bewustwording te creëren, zodat dit hopelijk een positieve uitwerking heeft op de kinderen.

BitnessWise organiseert ook een informatieavond voor ouders en een standje tijdens de lokale koopavond in Schagen. Wat vertellen jullie dan in grote lijnen?

Naast het uitdelen van informatiefolders en het geven van een toelichting willen we dit het karakter geven van een open spreekuur: mensen mogen ons alles vragen over cybersecurity en dataprivacy.

Tijdens de informatieavond voor ouders zal het accent komen te liggen op data privacy en dan in het bijzonder dat ouders leren wat de consequenties kunnen zijn als informatie online gedeeld wordt. En dat hun eigen kinderen dus ook recht op privacy hebben. Daarnaast zullen we tips geven binnen het thema ‘veilig online’.

Hebben jullie nog tips voor ouders of leerkrachten uit eigen ervaring om kinderen te leren over cybersecurity?

Cybersecurity is typisch zo’n onderwerp waar kinderen steeds meer mee te maken krijgen naarmate ze ouder worden. Daar zijn alle open deuren ook op van toepassing; zoals dat kinderen vaak al veel verder zijn dan je denkt - en het dus belangrijk is er op tijd aandacht aan te besteden. Het grote verschil bij dit onderwerp is echter het gebrek aan kennis op dit specifieke gebied bij de ouders en leerkrachten, omdat cybersecurity tijdens hún eigen jeugd nog niet speelde. Dus de eerste tip die we geven aan iedereen die een opvoedende rol heeft, is dat je je er van bewust moet zijn dat dit anno 2017 ook bij de opvoeding hoort en je jezelf er ook in moet verdiepen. Een goede informatiebron is bijvoorbeeld kennisnet.

En probeer het tastbaar te maken met voorbeelden wanneer je het onderwerp aansnijdt. Leg uit wat er kan gebeuren als het misgaat - uiteraard aangepast aan hun leeftijd. Pas dán gaat het leven, anders blijft het veel te abstract. En daarbij hoort uiteraard ook het creëren van een veilige omgeving: software die up-to-date is, een tablet met apps die afgestemd zijn op de leeftijd, etc.

Als je één ding mag noemen, wat is volgens jullie dan de allerbelangrijkste maatregel om jezelf online te beveiligen?

Bewustwording. Mensen blijven toch vaak de zwakste schakel en bewustwording en meer kennis is daar de beste verdediging tegen!