Betaalvereniging Nederland: Veiligheidstips bekend, maar niet altijd opgevolgd

Nieuws

Nederlanders waarderen de beveiliging van elektronisch bankieren en betalen gemiddeld met een 7,8. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.200 respondenten tussen 16 en 74 jaar in opdracht van Betaalvereniging Nederland.

Negen van de tien deelnemers aan het onderzoek geven de beveiliging van hun digitale bankzaken een voldoende of hoger. In het algemeen zijn maatregelen die men zelf kan nemen om fraude te voorkomen goed bekend maar men handelt daar niet altijd naar.

Weinig zorgen om risico’s

Bijna twee derde van de Nederlanders schatte de kans om dit jaar zelf slachtoffer te worden van fraude bij elektronisch bankieren en betalen op minder dan 50%. Slechts vijf procent van de ondervraagden denkt dat zijn bank meer of betere maatregelen moet nemen om fraude te voorkomen. Eén op de tien wordt graag beter voorgelicht over veilig bankieren en betalen.

Goed bekend met gangbare fraudevormen…

Een overgrote meerderheid van de deelnemers zegt goed bekend te zijn met gangbare vormen van fraude zoals phishing, malware, factuurfraude en ‘shouldering’. Ook kent men diverse maatregelen om dit soort fraudevormen te voorkomen.

…maar we handelen er niet altijd naar!

Het kennen van maatregelen is stap één, het nemen van die maatregelen is de volgende stap. Dat laatste valt tegen. Zo zegt nagenoeg iedereen te weten wat phishing is maar slechts twee op de drie respondenten controleert de afzenderadressen van e-mails. Meer dan één op de tien Nederlanders zegt soms zijn betaalpas mét pincode uit te lenen. Meer dan een derde geeft aan de programma’s op zijn computer – zoals webbrowsers – niet regelmatig bij te werken.

Onbegrip over contactloos betalen

Een kwart van de Nederlanders schat de kans op fraude met pinnen en pinpassen het hoogst in. Zo’n 15 procent maakt zich daar ook echt zorgen over. Contactloos betalen wekt daarbij de meeste argwaan: één derde zegt daar ongerust over te zijn. Die argwaan lijkt vooral te worden gevoed door spookverhalen over ‘contactloos zakkenrollen’. In werkelijkheid is contactloos zakkenrollen in Nederland nog nooit voorgekomen. Bovendien biedt contactloos betalen minder gelegenheid aan criminelen om de pincode af te kijken.

Weinig besef van nieuwe dreigingen

Het onderzoek van de Betaalvereniging bevestigt de bevindingen van het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek van Alert Online. Daaruit blijkt dat veel Nederlanders een blinde vlek hebben voor nieuwe digitale dreigingen, zoals onbeveiligde WiFi-netwerken, ‘juice jacking’ en ‘key loggers’. Slechts de helft of minder van de deelnemers van het onderzoek van de Betaalvereniging geeft aan openbare WiFi-netwerken te mijden of de betrouwbaarheid van onbekende websites te controleren.

Aanbevelingen

Consumenten kunnen de kans dat zij slachtoffer worden van fraude sterk verminderen door zich te houden aan enkele basale veiligheidsregels (www.veiligbankieren.nl). Naar aanleiding van het onderzoek van de Betaalvereniging onderstrepen banken het belang om hiernaar te handelen.

Bron: Betaalvereniging Nederland