Het verschil tussen de Cyber Security Week en Alert Online

Na de zomer staat Nederland in het teken van cybersecurity. Lees hier wat het verschil is tussen beide initiatieven, die als partner aan elkaar verbonden zijn.

Nieuws

The Hague Security Delta (HSD) en Alert Online werken samen aan het digitaal veiliger maken van ons land. Beide initiatieven zijn als partner aan elkaar verbonden.

In Den Haag vindt in de laatste week van september de internationale Cyber Security Week plaats – een initiatief van HSD in samenwerking met 80 partners. Tijdens meer dan 70 evenementen delen honderden experts hun kennis op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap en pitchen zij hun nieuwe innovatieve ideeën.

Belangrijke onderdelen van de Cyber Security Week zijn de Europol-INTERPOL cybercrime conferentie en de finale van de EC-Council hacking competitie Global CyberLympics. Via seminars, lezingen, workshops, challenges en showcases krijgen de deelnemers en bezoekers van de CSW de laatste ‘ins en outs’ te horen op het gebied van cyberveiligheid en worden ze uitgedaagd om hun kennis te delen, aan te scherpen en in te zetten.

Deelnemende partijen aan de Cyber Security Week zijn Europol, INTERPOL, NATO, vertegenwoordigers van verschillende Europese veiligheidsclusters uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Frankrijk en vele grote en kleine bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in cybersecurity.

Aansluitend aan de Cyber Security Week neemt de landelijke campagne Alert Online het cybersecurity-stokje over. Alert Online vindt jaarlijks plaats in opdracht van de NCTV tijdens de European Cyber Security Month.

Alert Online is een campagne op het gebied van cybersecurity en is een gezamenlijk initiatief van de overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Alert Online wil de bewustwording op het gebied van digitale veiligheid onder de Nederlandse samenleving vergroten en veilig(er) online gedrag stimuleren. Gedurende het jaar worden in het kader van Alert Online verschillende activiteiten georganiseerd om hiervoor aandacht te vragen. Het zwaartepunt ligt hierbij in de campagneweken die plaatsvinden van 2 tot 13 oktober 2017, waarin meer dan 150 partners met een activiteit cybersecurity zichtbaar maken. Het thema is ‘Cybersecurity Helden’: een Cybersecurity Held is ‘alert online’, geeft het goede voorbeeld en helpt anderen op het gebied van cybersecurity.

Jaarlijks voert Alert Online een onderzoek uit naar kennis, houding en gedrag van cybersecurity in Nederland. Daarnaast wordt er een partnerprogramma opgezet, inclusief grote kick-off, en een publiekscampagne ontwikkeld.