Cyberrisico’s voor jonge kinderen

Kinderen zijn vaak online zonder dat er een volwassene naast hen zit en meekijkt op het scherm.

Online gedrag van kinderen in kaart gebracht

Kinderen in groep 7 en 8 zijn vaak online actief. Negen van de tien kinderen in deze leeftijdsgroep beschikken over een smartphone en 7 van de 10 kinderen heeft een eigen account op een van de drie grote social media platformen: Facebook, Instagram en Snapchat.

81% van de kinderen geeft aan dat hun ouders op de hoogte zijn van wat zij doen op internet en op social media, veel ouders kennen ook de wachtwoorden van de social media-accounts van hun kinderen.

Kinderen horen in cybersecurity getraind te zijn.' - Wilma van Dijk, directeur Safety, Security and Environment Royal Schiphol Group

Toch lijkt er niet altijd direct toezicht te zijn wanneer kinderen online zijn. Zo zijn kinderen vaak online zonder dat er een volwassene naast hen zit en meekijkt op het scherm. Kinderen hebben hierdoor veel vrijheid online, met als gevolg dat zij regelmatig worden geconfronteerd met risicovolle situaties. Kinderen ontvangen bijvoorbeeld vriendschapsverzoeken van vreemden of worden gevraagd om op onbekende links te klikken.

Kinderen bereik je vandaag de dag alleen met andere middelen: zet vloggers in om ze cybersecure te maken. Dat werkt.’ - Jaya Baloo, Chief Information Security Officer KPN

Eén op de drie kinderen van 11 of 12 jaar vertoont wel eens risicovol gedrag zoals het klikken op banners op een website of op links in social media berichten. Ook de links op Facebook die verwijzen naar online persoonlijkheidstesten worden regelmatig door kinderen aangeklikt.

Doordat kinderen veel vrijheid krijgen online en gedrag plaatsvindt buiten het zicht van de ouders, vormt deze groep een belangrijke risicogroep voor cybergevaren.

'Ouders en scholen moeten in een wisselwerking kinderen wijzen op gevaren van online zijn en hen concrete tools bieden. Dus kinderen aanspreken en ondersteunen zowel thuis op de bank, als op school. Kinderen zouden elke 2 jaar een online zelftest moeten doen om hun cybersecurity te testen.’ - Arie van Bellen, directeur ECP

'Kinderen denken dat hun ouders alles in de gaten hebben wat zij online doen. Ouders denken dat hun kinderen niet snel gevaar lopen. Dit zijn ongewenste mispercepties. Er gebeurt veel buiten het zicht van ouders. Het is daarom belangrijk om je kinderen te wijzen op alle cybergevaren.' - Erik Jan Koedijk, Voorzitter Raad van Advies Alert Online

Bekijk meer cijfers over de cyber awareness en de cyber skills van Nederland in het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek.