Cybersecurity ook van belang voor waterschappen

Alert Online on tour

Op 5 juli 2017 was Alert Online on tour in Amersfoort, bij een bijeenkomst van informatiemanagers van de verschillende waterschappen. Paul Coret, senior beleidsadviseur van het Hoogheemraadschap Delfland, vertelt over het belang van cybersecurity in dit interview: