Digital Trust Centre geeft ondernemers advies over cybersecurity

Nieuws

Digitalisering biedt grote kansen aan Nederlandse bedrijven voor de export van kennis, producten en diensten. Het potentieel van de digitale economie kan alleen benut worden als ondernemers weerbaar zijn tegen cyberrisico’s en voldoende investeren in beveiliging. In 2018 start daarom het zogenoemde Digital Trust Centre (DTC) waarin samen met ondernemers wordt gewerkt aan digitale veiligheid. Ook biedt het DTC aan het bedrijfsleven informatie over dreigingen en advies over maatregelen.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het voortouw als het gaat om het bieden van informatie en advies aan organisaties uit de vitale infrastructuur zoals water, energie en telecombedrijven en de Rijksoverheid zelf. Cybercriminaliteit kan echter de gehele Nederlandse economie raken. Het op te richten Digital Trust Centre heeft daarom als doel om, in nauwe samenwerking met het NCSC, ook het als niet-vitaal aangemerkte bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen.

Bron: Rijksoverheid.nl