Ingewikkelde instructies belangrijkste reden voor ontbreken bescherming

Eén op de drie Nederlanders vindt de instructies om je te beschermen tegen online gevaren vaak ingewikkeld.

Cybersecurity maatregelen worden nog vaak als ingewikkeld ervaren

Eén op de drie Nederlanders vindt de instructies om je te beschermen tegen online gevaren vaak ingewikkeld, zo blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017 van Alert Online.

Medewerkers in de vitale infrastructuur ervaren veiligheidsmaatregelen vaker als een belemmering. 29% van de medewerkers in de vitale infrastructuur geeft aan weleens veiligheidsmaatregelen te omzeilen om moeite of tijd te besparen.

‘Cybercrime is voor veel mensen helaas nog een ver-van-mijn-bed-show. Er is onvoldoende besef van wat er mis kan gaan en wat er nu echt speelt.' - Arie van Bellen, directeur ECP.

Uit het onderzoek blijkt dat 27% – één op de drie – werknemers uit het klein mkb (1-9 werknemers) de instructie om zich te beschermen tegen online gevaren vaak te ingewikkeld vind. Ook geeft 21% aan inloggen via een tweestapsverificatie als een te grote belemmering te zien.

‘Houd communicatie rondom hoe jezelf te beschermen eenvoudig en dichtbij de situatie van de gebruiker zelf.’ - Erik Jan Koedijk, Voorzitter Raad van Advies Alert Online.

Reacties op het onderzoek, waarbij in % is aangegeven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling:

Klein mkb (n = 357):

- 27% geeft aan de instructies om je te beschermen tegen digitale/online gevaren vaak te ingewikkeld vinden;

- 21% ziet het inloggen via een tweestapsverificatie als een te grote belemmering;

- 15% ziet het niet automatisch kunnen opslaan van wachtwoorden op websites en in systemen als een te grote belemmering;

- 17% ziet het automatisch uitloggen wanneer je even niet actief bent geweest op een website of systeem als een te grote belemmering; en

- 13% omzeilt weleens veiligheidsmaatregelen om moeite en/of tijd te besparen.

Groot mkb (n = 359):

- 26% geeft aan de instructies om je te beschermen tegen digitale/online gevaren vaak te ingewikkeld vinden;

- 19% ziet het inloggen via een tweestapsverificatie als een te grote belemmering;

- 18% ziet het niet automatisch kunnen opslaan van wachtwoorden op websites en in systemen als een te grote belemmering;

- 19% ziet het automatisch uitloggen wanneer je even niet actief bent geweest op een website of systeem als een te grote belemmering; en

- 18% omzeilt weleens veiligheidsmaatregelen om moeite en/of tijd te besparen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat de bewustwording over cybersecurity in de toekomst zal toenemen. Voorwaarde is wel dat we blijven investeren in awareness programma’s, juist ook binnen bedrijven.’ - Wilma van Dijk, directeur Safety, Security and Environment Royal Schiphol Group