ISIDOOR II: NCTV voert nationale cyberoefening uit

Nieuws:

Zo’n 60 publieke en private partners deden mee aan de vierdaagse nationale cyberoefening die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organiseerde van 9 – 12 oktober.

Spelers kwamen uit verschillende sectoren zoals energiedistributie, drinkwater, nucleair, keren en beheren van oppervlaktewater, chemie, telecom en de haven. Daarnaast hebben diverse ministeries mee geoefend. Doel van de oefening was de gezamenlijke aanpak, samenwerking en coördinatie bij een cybercrisis testen.

Tijdens de oefening werden verschillende cyberincidenten gesimuleerd in een zogenaamde ICS/SCADA-omgeving. ICS/SCADA zijn meet- en regelsystemen die industriële processen aansturen zoals bij waterzuiverings- of energiebedrijven.

“De samenwerking tussen overheid en vitale sectoren heeft een stevige basis om Nederland digitaal veilig te houden”, concludeert Patricia Zorko, plaatsvervangend NCTV en directeur cybersecurity, na de nationale cyberoefening ISIDOOR II. Zorko gaat verder: “Om digitale dreigingen het hoofd te blijven bieden, is regelmatig oefenen met onze partners belangrijk. Overheid en bedrijfsleven moeten hierin samen optrekken.”

Versterking digitale veiligheid van Nederland De recente cyberaanvallen Wannacry en (Not)Petya hebben laten zien hoe kwetsbaar de samenleving is als gevolg van de verder toenemende digitalisering. De digitale weerbaarheid van Nederland verhogen, is dus erg belangrijk.

De NCTV organiseert voor de tweede keer deze cyberoefening. Isidoor I vond plaats in 2015. Dit keer waren bijna 60 deelnemende organisaties uit overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Hieronder waren CERTs, calamiteitenteams, crisisteams, business continuity teams, communicatieteams en -actiecentra, beheerorganisaties en ICT-specialisten. Ook waren er 6 vitale sectoren vertegenwoordigd.

Bron: NCTV