Prinsjesdag 2017: Meer aandacht voor digitale veiligheid

Nieuws

Nederland investeert de komende jaren in de bestrijding van cybercriminaliteit en de versterking van cybersecurity.  Dit staat in het overzicht van alle plannen en maatregelen uit de Begroting 2018 van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Criminaliteit verplaatst zich steeds meer van offline naar online. Ook is het noodzakelijk de digitale weerbaarheid van burgers, bedrijven en overheid te versterken, onder meer door publiek-private samenwerking.

De komende jaren komt er een extra bedrag van (structureel) 26 miljoen beschikbaar als eerste urgente impuls, aanleiding is de toenemende dreiging in het digitale domein. Deze investering komt bovenop de 13 miljoen euro die vorig jaar extra is uitgetrokken.

Op maandag 2 oktober vindt de officiële kick-off plaats van de Alert Online campagneweken. Alert Online is een campagne van de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is namelijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Bron: Rijksoverheid.nl