Raad van advies versterkt Alert Online

Bundeling kennis en netwerk bedrijfsleven en overheid

Op 6 september is de raad van advies voor de bewustwordingscampagne Alert Online geïnstalleerd. Alert Online bestaat inmiddels 6 jaar en ontwikkelt zich van een campagne naar een beweging waaraan inmiddels meer dan 100 partners zijn verbonden. De instelling van een raad van advies is de volgende logische stap voor het landelijke initiatief waarbij de raad fungeert als klankbord voor deze cybersecuritycampagne en het campagneteam voorziet van zowel gevraagd als ongevraagd advies. Door de bundeling van bedrijfsleven- en overheidsvertegenwoordigers beschikt de raad niet alleen over uitgebreide kennis van cybersecurity, maar ook over een groot netwerk waar Alert Online van kan profiteren.

Tijdens de eerste bijeenkomst is onder andere gesproken over het programma van de landelijke kick-off op 2 oktober. Ook is besproken hoe vanaf dat moment de campagne Alert Online een beweging in gang zet om consumenten en bedrijven meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid.

In de raad van advies hebben zitting:

- Arie van Bellen, directeur ECP | Platform voor de InformatieSamenleving;

- Oscar Delnooz, hoofd afdeling directie regeldruk en ICT ministerie van Economische Zaken;

- Lousewies van der Laan, lid International Board of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN);

- Karel van Lambalgen (namens CIO Platform Nederland), directeur ICT Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC);

- Michel van Leeuwen, hoofd afdeling Cybersecuritybeleid Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV);

- Erik Jan Koedijk, communicatiestrateeg en internetexpert en voorzitter van de raad van advies (namens het activatieteam van Alert Online);

- Nicole Mallens, secretaris cybersecurity VNO-NCW;

- Els Prins, secretaris criminaliteit VNO-NCW;

- Arjel Woudstra, directeur FME | ondernemersorganisatie voor de technologische industrie;

- Stan van de Sanden, bestuurslid Landelijke Studentenvakbond (LSVb);

- Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cyber Security ministerie van Veiligheid en Justitie.

Er worden nog leden aan de raad van advies toegevoegd die het openbaar ministerie en de wetenschapswereld vertegenwoordigen. De raad wordt voorgezeten door communicatiestrateeg en internetexpert Erik Jan Koedijk namens Omnicom Public Relations Group, die in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie / de NCTV de campagne Alert Online coördineert.

Van campagne naar beweging

Het initiatief Alert Online wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd en heeft als thema ‘Cybersecurity Helden’. Iedereen kan zo’n held zijn. Bijvoorbeeld door medewerkers, klanten en leveranciers te tonen waarom en hoe wordt bijgedragen aan bewustwording van cybersecurity. Maar ook door anderen te helpen om veiliger online te zijn. Naast de vaste periode in de European Cybersecurity Month in oktober waarin Alert Online campagne voert, wordt dit jaar gewerkt aan een frequentere zichtbaarheid en aandacht voor cybersecurity buiten deze weken om. Het is tevens het eerste jaar dat een raad van advies is benoemd voor Alert Online. Hiermee maakt het initiatief een eerste stap van campagne naar beweging.