Weinig zorgen over digitale veiligheid in werksituatie

Nederlanders maken zich op het werk minder zorgen over hun digitale veiligheid dan thuis.

Nederlander ziet weinig online gevaren op werk

Mensen voelen zich beter beveiligd op hun werk omdat ze denken dat de IT-afdeling de zaken op orde heeft. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het helemaal veilig is – het is altijd een glijdende schaal. Het gaat vaak mis op gedrag: de IT-afdeling kan niet voorkomen dat een medewerker op een onveilige link klikt. Dat doet de medewerker immers zelf.’ - Inge Wetzer, sociaal psycholoog Cybersecurity, Hoffmann Bedrijfsrecherche

Ongeveer de helft van de Nederlanders maakt zich weinig zorgen over zijn of haar online veiligheid thuis. Opvallend is dat Nederlanders zich op het werk minder zorgen maken over hun digitale veiligheid dan thuis: drie kwart van werkend Nederland maakt zich weinig tot zéér weinig zorgen over de digitale veiligheid in zijn of haar werksituatie. Dit blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek van Alert Online.

Toch zijn we op het werk een stuk nonchalanter dan thuis. Dat ligt vooral aan onwetendheid, wanneer je kijkt naar de uitkomsten van het onderzoek. Goede voorlichting en afspraken over digitale veiligheid zijn essentieel om werknemers bewust te maken van de gevaren.' - Erik Jan Koedijk, Voorzitter Raad van Advies Alert Online

Van alle Nederlanders maakt 52% zich zorgen om zijn of haar digitale veiligheid thuis, terwijl maar 21% van de werkende Nederlanders zich zorgen maakt over zijn of haar digitale veiligheid op het werk.

Veel mensen zoeken de verantwoordelijkheid niet bij zichzelf, die denken daar hebben we de IT afdeling voor. Ze zien zichzelf niet als een schakel in het probleem van cyber secure handelen.' - Arie van Bellen, directeur ECP

Uit het onderzoek blijkt verder dat medewerkers in de vitale infrastructuur (dit zijn medewerkers met een computer die zich bezighouden met vitale processen zoals drinkwatervoorziening, elektriciteit, betalingsverkeer tussen banken, et cetera) zich meer zorgen maken over hun digitale veiligheid dan andere groepen in de beroepsbevolking: 19% maakt zich (zeer) veel zorgen en 27% enige zorgen versus 6% of minder bij de andere groepen. Maar ook onder deze groep maakt een substantiële groep van 45% zich (zeer) weinig zorgen.

Ambtenaren (buiten de overheid) maken zich het minst zorgen over cyberdreigingen op het werk: van de ambtenaren buiten de overheid maakt zich 23% zeer weinig zorgen en 50% weinig zorgen.
Laat de veiligheid op je werk niet aan je baas over, maar voel je als medewerker ook zelf verantwoordelijk.’ - Wilma van Dijk, directeur Safety, Security and Environment Royal Schiphol Group

Wanneer wordt gekeken naar verschillen binnen de werkzame bevolking (13-80) valt op dat laagopgeleiden zich op het werk minder zorgen maken over hun digitale veiligheid dan midden- en hoogopgeleiden.

Bekijk meer cijfers over de cyber awareness en de cyber skills van Nederland in het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek.