Educatieve uitgeverij verhoogt bereik onder scholieren met content Alert Online

Een interview met René de Wild van Uitgeverij Instruct

Alert Online creëert samen met Isabel Provoost diverse video’s over cybersecurityonderwerpen. Deze video’s kunnen ook door partners worden ingezet. Een interview met René de Wild van Uitgeverij Instruct over cybersecurity in het onderwijs.

1. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om de video’s van Isabel te gebruiken?

‘Alert Online en Uitgeverij Instruct hebben hetdezelfde doel: Nederland online veiliger maken. Wij zijn goed vertegenwoordigd in het voortgezet onderwijs. De filmpjes sluiten perfect aan op onze content. Daarnaast kan de doelgroep zich met Isabel identificeren en behandelt ze onderwerpen op een toegankelijke manier. Bij de filmpjes hebben we enkele vragen en opdrachten gemaakt, zodat leerlingen praktisch bezig zijn met de boodschap.' 

Als professional valt hem de pragmatische aanpak op. 'Maak het concreet is iets wat in een recent filmpje wordt gezegd over jezelf online beveiligen.Stel het niet uit, maar doe het, of plan het tenminste. Verander je wachtwoorden om de zoveel maanden. Ga niet uit van het feit dat het wellicht jaren goed is gegaan met je oude wachtwoorden.’

2. Waar liggen de kansen en risico's voor cybersecurity bij scholieren? 

‘Op school bereid je leerlingen voor op hun toekomst. Daar horen cybersecurity en digitale geletterdheid bij. Steeds meer scholen zien dit in. Anderzijds wordt digitale geletterdheid voor jongeren vaak als iets vanzelfsprekends beschouwd. De leerling is opgegroeid met internet, hij komt dagelijks in aanraking met computers en digitale media. Maar dat je er mee in aanraking komt en enigszins weet hoe je er mee moet werken, betekent niet dat je vaardig of digitaal geletterd bent. Veel scholen worstelen met de vraag wanneer dat is. Er is behoefte aan een eenduidige maatstaf van kennis en vaardigheden die een leerling dient te bezitten.

3. Wat weet de jongere van nu over cybersecurity?

‘Leerlingen zijn zich er over het algemeen bewust van dat dingen fout kunnen gaan online. Alleen zien ze vaak niet de correlatie tussen hun onlinegedrag en de risico's dat dit met zich meebrengt. Vaak moet er iets mis gaan, voordat de leerling beseft dat hij oplettender moet zijn.’

4. Voor wie is jullie lespakket digitale mediawijsheid bedoeld?

'Het voortgezet onderwijs - van praktijkonderwijs tot gymnasium. Het is een lesmethode die zelfstandig en klassikaal behandeld kan worden en bevat 60 tot 80 studiebelastingsuren. De leerling heeft zijn eigen online-leeromgeving en voor de docent is er een beheeromgeving om onder andere antwoorden en toetsresultaten te beheren. Ons product wordt na twee jaar op zo'n 150 scholen gebruikt. Door toegenomen bewustwording van cybersecurity en aankomende vernieuwingen in het onderwijscurriculum neemt dat aantal sterk toe. 

5. Welke rol spelen scholen in het bijbrengen van cybersecuritykennis ten opzichte van de ouders?

'Je hebt als ouder de verantwoordelijkheid voor je kind, maar je mag er als school niet vanuit gaan dat elke ouder digitaal vaardig is. Scholen moeten ook een rol spelen. Als je als school de leerlingen een goede basis geeft, dan kan je veel potentiële problemen voorkomen, zoals sexting.'