Het Cybersecuritybeeld Nederland 2018

Investeren in digitale veiligheid noodzaak

De Nederlandse maatschappij en economie zijn volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De gevolgen van aanvallen en uitval kunnen groot en zelfs maatschappij ontwrichtend zijn. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN 2018) dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV) deze week publiceerde. Dit CSBN 2018 bevestigt de noodzaak om te blijven investeren in onze digitale veiligheid.

Basismaatregelen om aanvallen af te weren

Uit het CSBN 2018 blijkt onder meer dat lang niet alle organisaties in Nederland de nodige basismaatregelen nemen om cyberaanvallen af te weren. Het gaat dan om het tijdig installeren van updates of het voorkomen van tekortkomingen in configuraties. Onveilige producten en diensten werken drempelverlagend voor aanvallers. De afgelopen periode laat zien dat incidenten voorkomen hadden kunnen worden of dat de schade beperkter had kunnen zijn als organisaties hun basisveiligheid op orde hadden.

Tips voor werkgevers

Als werkgever is cybersecurity een belangrijk onderwerp op de agenda. Hier vind je een aantal tips over hoe je de online veiligheid van jouw organisatie, je klanten en je medewerkers kan vergroten. Wil je het volledige CSBN 2018 lezen? Dat kan hier.