Alert Online kick-off 2019: Een hack kan écht iedereen overkomen!

Alert Online trapte op donderdag 26 september de European Cybersecurity Month af: Het beloofde een inspirerende namiddag te worden op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Alert Online kick-off 2019: Een hack kan écht iedereen overkomen!

Het gaat goed met cybersecure-Nederland, maar we zijn nog láng niet op het punt waar we moeten zijn. Dat was de boodschap die naar voren kwam tijdens de jaarlijkse Alert Online kick-off. Tegelijkertijd trapte Alert Online de European Cybersecurity Month af: de jaarlijkse cybersecurity-bewustwordingscampagne die gedurende oktober in heel Europa plaatsvindt.

Tekst: Redactie

Het beloofde een inspirerende namiddag te worden op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Op de 25ste etage, met uitzicht over de stad Utrecht, opende Ieko Sevinga CIOO van de Rabobank de bijeenkomst. Vervolgens brachten tal van geïnspireerde vakexperts diverse relevante gesprekken op gang. Hiervoor had Alert Online verschillende interessante sprekers uitgenodigd: van Henk Kievit (Faculty Director Nyenrode Business Universiteit), Patricia Zorko (plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Directeur Cyber Security bij de Rijksoverheid), Sebastiaan van 't Erve (burgemeester van de gemeente Lochem) tot Kim van der Veen (Digital Trust Center).

Opening

Erik Jan Koedijk, voorzitter van de Raad van Advies van Alert Online, opende de namiddag. Het initiatief, dat door Omnicom PR Group is gestart in opdracht van de NCTV, loopt drie jaar en stopt dus aan het eind van 2019. “De Rijksoverheid bedankt Omnicom dan ook zeker voor hun toewijding en inzet”. Jos de Groot van het ministerie van Economische Zaken die vanaf 2020 het stokje van de NCTV overneemt, vervolgt: “Later maken we meer bekend over hoe we met jullie als partners en Alert Online verdergaan. Maar vooropstaat dat we de energie die we hier vandaag ervaren vasthouden!”

Sinds 2017 heeft Alert Online veel stappen gemaakt in Nederland op het gebied van cyberbewustzijn en -security. Toch ziet Patricia Zorko nog voldoende verbeterpunten: “Ons land wordt alsmaar digitaler en daardoor liggen cyberrisico’s op de loer. Er is dan ook nog altijd voldoende werk aan de winkel om digitale veiligheid verder te waarborgen. Bovendien kunnen we nooit stilzitten: potentiële, nieuwe bedreigingen blijven zich aandienen.”

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019

Erik Jan behandelde daarna samen met Patricia Zorko de cijfers van het jaarlijkse Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019, een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en het initiatief Alert Online, te bespreken. Nederlanders geven zichzelf een ruime voldoende voor de omgang met online gevaren, zo blijkt uit dit onderzoek. Meer dan ooit zijn Nederlanders zich bewust van digitale risico’s. Toch blijft er bezorgdheid over onze digitale veiligheid. Meer lezen? Het onderzoek is hier gepubliceerd.

Cyber in hedendaagse bedrijfsvoering

Vervolgens kwam Henk Kievit aan het woord. De voorvechter van maatschappelijk betrokken ondernemerschap hield een betoog over de relevantie van het bewustzijn. “De hoofdzaken hebben bedrijven vaak wel onder controle, maar hoe zit het met de details? Stel: je bestelt iets via je werkcomputer, heb je je dan ook gerealiseerd dat dit een potentiële dreiging is? Zo kan je deze vraag stellen bij andere onderdelen.”

Henk Kievit ziet in de nabije toekomst een potentiële dreiging aankomen. “De technologie gaat razendsnel. Volgens verschillende wetenschappers bereiken we in 2029 al het niveau dat een computer slimmer kan zijn dan Albert Einstein. Het betekent weer nieuwe mogelijkheden voor criminelen om te hacken. Daar moeten we ons als maatschappij op voorbereiden.”

Paneldiscussie

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie waarbij de resultaten uit het onderzoek als rode draad fungeerden. Videofragmenten van gehackte slachtoffers werden afgewisseld met vragen voor het panel en reacties uit het publiek. Belangrijkste onderwerpen: ‘Het kan iedereen overkomen. Wat we weten we? Wat meten we? En wat doen we?'. Zijn medewerkers zich wel voldoende bewust van hoe ze moeten handelen? Ook hierbij kwam het cyberbewustzijn wederom uitgebreid aan bod, evenals hoe men dit in een mkb-onderneming of gemeente moet managen.