Fokko Dijksterhuis, projectleider bij CYSSEC: ‘Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel’

Fokko Dijksterhuis, projectleider bij CYSSEC: ‘Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel’

Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem (CYSSEC) is een initiatief in de Schiphol community. Het platform richt zich op het verhogen van de digitale weerbaarheid van het gehele ecosysteem - alle bedrijven en organisaties - van Schiphol. Dit is belangrijk want Schiphol is in de afgelopen 20 jaar in een hoog tempo gedigitaliseerd, wat zowel in kansen als nieuwe cyberrisico’s resulteert. Kansen die uitsluitend te benutten zijn wanneer de digitale veiligheid goed op orde is.

Door elk van de meer dan 400 bedrijven en relaties die deel uitmaken van Schiphol's ecosysteem te betrekken, verhoogt CYSSEC het algehele cyber weerbaarheidsniveau van Schiphol.

'Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel', vertelt Fokko Dijksterhuis, projectleider bij CYSSEC. Dijksterhuis is sinds 2017 - zo'n jaar na de startfase - nauw betrokken bij het initiatief. 'Heeft één partij een kritieke storing, dan kan dat voor de hele gemeenschap (van Schiphol, red.) gevolgen hebben. Bewustwording is nodig omdat Schiphol digitaliseert en dreigingen toenemen. Een platform als CYSSEC is noodzakelijk omdat we afhankelijker van elkaar worden door digitalisering. De kern is dat we niet afzonderlijk, maar met elkaar veiliger te werk gaan.’

Collectief

Samen sterker worden: wat kunnen we ons daarbij voorstellen? 'We zijn actief op meerdere vlakken. Ten eerste organiseren we sessies voor de Schiphol community, bijeenkomsten voor het vergroten van securitybewustwording. Bedrijven schuiven aan om kennis op te doen over risico’s en, niet onbelangrijk, informatie te ontvangen over het tegengaan van cyberdreigingen. Ten tweede runnen we een digitaal platform, waarop elk CYSSEC-lid toegang heeft tot allerlei tools en hulpmiddelen waarmee ze binnen hun eigen organisatie aan de slag kunnen. Dit zijn templates omtrent de AVG, simpele securityscans, projectplannen voor awareness programma's. Kortom, materiaal en bruikbare middelen dat direct toepasbaar is binnen organisaties.

'Daarnaast leveren we informatie via nieuwsbrieven en social media en hebben we een werkgroep bestaande uit ambassadeurs van ongeveer vijftien organisaties die actief betrokken zijn bij CYSSEC. De leden van deze werkgroep, allen deel van Schiphol's ecosysteem, waren toe aan een volgende stap: actief met elkaar samen te gaan werken en campagnes en dergelijke op te tuigen. Denk aan partijen als KLM en de Koninklijke Marechaussee, maar evengoed lokale partijen zoals vrachtafhandelaren, facilitaire dienstverleners en beveiligingsbedrijven. Binnen de werkgroep organiseren we uiteenlopende activiteiten, elk met een enkel doel voor ogen: bijdragen aan de digitale weerbaarheid van het ecosysteem.

'Een voorbeeld is het verwerken van cybersecurity in cursussen en testen die je moet doorlopen om bijvoorbeeld bepaalde toegang te krijgen. Zo komt fysieke en digitale veiligheid bij elkaar. Een ander voorbeeld is dat we in samenwerking met een ambassadeur een campagne over DDoS-aanvallen hebben uitgedragen (Distributed Denial of Service, red.). Weer een ander voorbeeld is hoe we met behulp van verscheidene organisaties een traject hebben lopen om studenten van lokale onderwijsinstellingen -toekomstig Schiphol personeel - te betrekken bij onze activiteiten.

Alert Online Kick-off 2019

De focus ligt op uiteenlopende projecten, elk ten goede van Schiphol’s digitale veiligheid. Met deze zelfde doelstelling neemt CYSSEC ook deel aan Alert Online. Op donderdag 26 september vond de Alert Online Kick-off 2019 plaats. Die dag was de aftrap van de European Cybersecurity Maand en werd gevuld met verschillende key note sprekers. Het bracht waardevolle, nieuwe inzichten in digitale en online veiligheid. CYSSEC was, samen met tal van doorgewinterde Alert Online-partners, van de partij. 'Het is een mooie kans om aan te kunnen haken op een nationale beweging en samen met heel Nederland aandacht te schenken aan awareness.'

Initiatieven van CYSSEC tijdens de European Cyber Security Month

Tijdens de European Cyber Security Month organiseert CYSSEC diverse bijeenkomsten. Lees er hier meer over en meld je aan:

- Op 8 oktober: Kennissessie Schiphol

- Op 10 oktober: Kennissessie met de Aviation Academy

- Op 28 oktober: Kennissessie met het College Airport

- Op 29 oktober: CYSSEC Escape Room