Onderzoek: zorgen over digitale veiligheid

Het jaarlijkse Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en het initiatief Alert Online, toont aan dat Nederlanders zich bewuster zijn van online en digitale risico’s. We geven onszelf een ruime voldoende voor de omgang met online gevaren.

Onderzoek: zorgen over digitale veiligheid

Het jaarlijkse Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en het initiatief Alert Online, toont aan dat Nederlanders zich bewuster zijn van online en digitale risico’s. We geven onszelf een ruime voldoende voor de omgang met online gevaren. Hoewel dit een positief bericht is, betekent het niet dat Nederlanders zich minder zorgen hoeven te maken over hun online veiligheid. Het aantal cyberincidenten stijgt namelijk al jaren en meer dan twee op de drie Nederlanders (71%) geven aan privé weleens te maken te hebben gehad met een cyberincident. Op de werkvloer ligt dit lager, op circa de helft (48%).

Desondanks neemt nog steeds 44% van de Nederlanders helemaal geen maatregelen na een cyberincident. Wel stijgt onze bezorgdheid over identiteitsdiefstal aanzienlijk (57% in 2019, in vergelijking met 44% in 2018).

Hardleers of te ingewikkeld?

Volgens het onderzoek vormen veiligheidsmaatregelen zoals tweestapsverificatie, of het niet automatisch op kunnen slaan van wachtwoorden, voor circa 1 op de 5 Nederlanders een belemmering. Circa een derde (34%) vindt instructies om je online en digitaal te beschermen ingewikkeld en 20% omzeilt weleens veiligheidsmaatregelen om moeite of tijd te besparen.

Veiligheidsrisico’s

Goede digitale beveiliging en maatregelen op het werk en privé sluiten cyberincidenten helaas niet uit. Ruim 35% van de Nederlanders stuurt nog steeds (soms) werkbestanden van zijn/haar werk-e-mail naar privé-e-mail. 28% gebruikt nooit een VPN-verbinding als onderweg wifi wordt gebruikt. Bovendien geeft circa 16% zijn/haar kinderen soms tot altijd toegang tot hun werktelefoon en -laptop. Onbeschermde apparatuur voor privégebruik kunnen bedrijfsrisico’s als datalekken sterk in de hand werken. Zolang digitale veiligheid thuis geen prioriteit heeft, zal de deur voor cybercriminelen wagenwijd open blijven staan.

Nederlanders de schaamte nog niet voorbij

Het aantal mensen dat zich schaamt na het klikken op een phishing-e-mail groeit helaas (43% in 2019 ten opzichte van 38% in 2018). Gelukkig vertelt de helft van alle Nederlanders het meestal wel direct aan anderen als hij/zij per ongeluk een virus heeft gedownload op de eigen computer. Een kwart daarvan zegt dit altijd te zullen doen. Vrouwen en ouderen zouden het vaker direct aan anderen vertellen als ze per ongeluk een virus hebben gedownload dan mannen en jongeren.