Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Het eerste Overheidsbrede Cyberwebinar is een feit

Dit webinar was de eerste in een reeks en is bedoeld voor professionals en bestuurders binnen de overheid om te oefenen met cyberincidenten. Deze eerste editie stond DDos centraal. Wat is DDos? Hoe werkt het? Wat is het probleem? Hoe kun je het voorkomen? Het kwam allemaal aan de orde. Maar ook, welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid? De visuele notulen van de bijeenkomst vind je onder dit artikel.

De webinars zijn interactief en dagen je uit om actief aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie, om nog beter voorbereid te zijn en weerbaarder tegen cyberincidenten. Inschrijven voor de webinars op 8, 13, 15, 20, 22 en 26 oktober kan nog op https://www.weerbaredigitaleov...

Houd jij je hoofd koel?

De webinars worden afgesloten met de Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening op 26 oktober. Wilt je echt ervaren hoe je kunt handelen tijdens een onverwachte en ongewenste situatie? In deze trailer zie wat je kunt verwachten van deze cyberoefening. Je zult de dynamiek en complexiteit van een cybercrisis ervaren en daarnaast zelf meebeslissen hoe te handelen. Aanmelden kan nog via https://www.weerbaredigitaleov...

visuele notulen webinar jullie kunnen allemaal de DDoS krijgenDDoS visuele notulenMedewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer

Klik en Tik. Veilig online in oktober gereed

Lees meer