Nieuwsbrief Alert Online

Het laatste nieuws en inspiratie voor de partners van Alert Online

​De partnernieuwsbrief van september 2020

Beste partner van Alert Online,

Op donderdag 10 september jl. werd de tweede partnerbijeenkomst van Alert Online 2020 in Zoom gevolgd door ruim 50 partners. De inleiding van de sessie werd verzorgd door Esther Van den Neste en Marjolijn Bonthuis, beiden werkzaam bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Zij zijn nauw betrokken bij de organisatie van de campagne van dit jaar, met name in relatie tot het enthousiasmeren van het partnernetwerk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opdrachtgever van de campagne.

Alert Online 2020

Dit jaar wordt voor de negende keer de campagne Alert Online georganiseerd, een landelijke bewustwordingscampagne over cybersecurity. Doel is om samen met partners online bewust gedrag te integreren in de levensstijl van mensen en organisaties. Alert Online is een paraplucampagne waarbinnen deelnemende partijen hun eigen activiteiten en boodschappen kunnen onderbrengen. 2020 is een bijzonder jaar, een jaar waar veel organisaties te maken hebben met economische uitdagingen. Het stimuleren van alert online bewust gedrag blijft een onderwerp van gesprek in Nederland. Zeker nu veel van ons veel meer thuiswerken

De maand oktober is als Europese Cyber Security Month #ECSM, hét moment om de handen ineen te slaan om heel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. We verwachten dan dat met de eenvoudige opzet van de campagne dit jaar we met gezamenlijke inspanning stappen zetten voor meer cyberalertheid van Nederland.

Centraal punt van de campagne:

Het centrale punt van de campagne is de website www.alertonline.nl, in alle communicatie verwijzen we hiernaar. Hier zijn de partners zichtbaar, staan de nieuwsberichten en worden activiteiten aangekondigd. Mist u iets? Laat het ons weten!

CyberskillsTest

De nieuwe Test wordt op 1 oktober gelanceerd, tegelijk met de start van de cybersecuritymaand. Partners worden opgeroepen de Test zoveel mogelijk te delen met hun achterban. Daarnaast is er ook een bescheiden social Ad-campagne om het algemene publiek op de cyberskillsTest te attenderen

Welke activiteiten zijn er nog meer?

Tijdens de vorige partnerbijeenkomst, net voor de zomervakantie, kwamen al ideeën voor Alert Online activiteiten naar voren, maar wat is inmiddels concreet geworden? Op de activiteitenkalender https://www.alertonline.nl/agenda staan een aantal activiteiten vermeld maar er gebeurt nog veel meer! Meld je activiteit nog voor 1 oktober aan via : https://www.alertonline.nl/media/Activiteitenformulier-Alert-Online-2020.pdf. Om inspiratie op te doen werd tijdens de partnerbijeenkomst het woord gegeven aan een aantal partners:

  • Marnie van Duijnhoven licht de initiatieven van partner SIDN toe.
  • Kim van der Veen, van het Digital Trust Center introduceert de plannen voor een wegwijzer voor cybersecurity initiatieven. Deze wordt in oktober gelanceerd.
  • Chris van ’t Hof kondigt de volgende hacktalk aan op 9 oktober 19 – 21 uur a.s. zie https://www.hacktalk.nl/ voor meer informatie.
  • Noortje Bouma kondigt de Cyberdag aan op 7 oktober in de Week van de Veiligheid van ccv. Meer info volgt via de site.
  • Weerbaredigitaleoverheid.nl: per 1 okt gaan de eerste BZK-webinars van start, er zijn al meer dan 600 aanmeldingen.
  • Tanja Wijngaarde van de Fraude Helpdesk vertelt over de campagne richting ondernemers en zzp’ers: Laat bedrijfsfraude niet werken. Ze gaat hier graag over in gesprek met andere partijen. Ook de enquête achteraf, waar behoefte aan is, over hoe je het liefst bereikt wil worden. https://www.fraudehelpdesk.nl/14081-2/.https://www.fraudehelpdesk.nl/toolkit-ondernemers.
  • Lies Petersen van oefenen.nl voor basisvaardigheden kondigt de activiteit op 9 oktober voor burgers aan: lanceren met staatssecretaris Knops in Den Haag, klik en tik veilig online. https://oefenen.nl/klik-tik-veilig-online/.
  • Elisabeth van SeniorWeb vertelt over publicatie onderzoek van SeniorWeb over senioren in de coronatijdhttps://www.seniorweb.nl/over-seniorweb/pers/berichten/senioren-ontdekken-online-entertainment-in-coronatijd. Algemeen aandachtspunt voor alle campagnes: binnen de groep Senioren is er door corona een hele nieuwe groep starters, zij hebben ondersteuning op veilig nodig!

Cybersecurity-awareness-onderzoek

Net zoals voorgaande jaren wordt op 1 oktober het onderzoek over cybersecurity awareness in Nederland gepresenteerd. Doelgroep van het onderzoek is het algemeen publiek en ambtenaren, maar ook bedrijven met een onderscheid in vitaal en niet-vitaal. De bevindingen zullen weer zoveel mogelijk afgezet worden t.o.v. voorgaande jaren. Worden we met zijn allen Alerter Online?

De resultaten van het onderzoek worden officieel gepresenteerd tijdens een online kick-off bijeenkomst, in de middag op 1 oktober. Daarbij zal ook een persbericht verspreid worden. Meer informatie volgt zsm.

Note: houdt de site in gaten om u voor de online sessie aan te melden

Laatste loodjes

We wensen jullie veel succes en zichtbaarheid in de cybersecuritymaand. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons weten via info{@}alertonline.nl.

Met vriendelijke groet, Team Alert Online

Medewerker onderschat digitale dreiging

Lees meer
Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Jullie kunnen allemaal de DDos krijgen!

Lees meer

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Lees meer