Online partnerbijeenkomst 9 juli

Een indruk

Op 9 juli jl. werd de eerste partnerbijeenkomst Alert Online georganiseerd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Met ruim 80 inschrijvingen en ruim 60 daadwerkelijke deelnemers hadden we te maken met een grote en diverse groep geïnteresseerden in de opzet van de campagne. De groep werd eerst meegenomen in de achtergronden van de campagne voor dit jaar. Om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Welke ideeën zijn er; welke activiteiten rond cybersecurity-awareness werken goed en waar kunnen samenwerkingen gevonden worden. Onderstaand een samenvatting en indruk van de sessie, ook visueel vastgelegd in twee tekeningen.

Alert-Online-tekening-1.jpg#asset:3046

Dit jaar wordt voor de negende keer de campagne Alert Online georganiseerd, een landelijke bewustwordingscampagne over cybersecurity. Doel is om online bewust gedrag te integreren in de levensstijl van mensen en organisaties. Alert Online is een paraplucampagne waarbinnen deelnemende partijen (de zgn. partners) hun eigen activiteiten en boodschappen onderbrengen.

In de afgelopen jaren werd Alert Online georganiseerd door de NCTV. Inmiddels is dit stokje overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hoewel Alert Online als een doorlopende ‘beweging’ kan worden gezien, is de maand oktober als Europese Cyber Security Month -#ECSM - hét moment om de handen ineen te slaan om heel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn.

Thema

Zoals elk jaar heeft Alert Online een thematische focus. De uiteindelijke campagnedoelstelling van Alert Online is om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Door een thematische focus aan te brengen in activiteiten en communicatie, kunnen deelnemende partners makkelijker inhaken. Dit jaar zetten we thematisch in op “leren in de praktijk”. Het gaat dan om delen van opgedane kennis (best practices) en ervaringen. Een vanzelfsprekendheid in doen en laten én dit meegeven aan klanten c.q. medewerkers, onder het motto: Denk, Oefen,Leer en Deel je kennis!

Nationale Cybersecurity Bewustzijn Onderzoek

Net zoals voorgaande jaren wordt het Nationale Cybersecurity Bewustzijn Onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd rond 1 oktober. De Alert Online partners worden opgeroepen om door te geven welke vraag dit jaar echt op/meegenomen moet worden in het onderzoek. Welk haakje kunnen jullie gebruiken voor de cybersecurity-awareness activiteiten in oktober?


Marktplaats/ Pitches

CyberVeiligNederland: Biedt aan Matchmaking - Leren van de professional.

Cybersecurity experts van onze leden gaan in gesprek met de boardroom/directie van Alert Online partners om te praten over cybersecurity:

Alert Online partners kunnen aangeven over welk onderwerp van cybersecurity ze meer kennis willen (hoeft niet!) zodat wij een goede match kunnen maken;

Samenwerking met Vakmedianet om het bereik van boodschap te vergroten (bereik van 1.2 miljoen professionals) & inhoudelijke publicatie in Security Management

Aanmelden via info[@]cyberveilignederland.nl

Vragen of suggesties? Mail naar liesbeth[@]cyberveilignederland.nl


Infosecure: Biedt aan: Podcasts met wetenschappers over gedragsverandering, cultuurverandering, verander management, psychologie, gamifocation en onderwijskunde.

Zoekt: partners om mogelijkheden organisatie masterclass cybersecurity awareness te verkennen

Mail naar wilbert.pijnenburg[@] infosecure.com


Joheco: Biedt aan -> Gratis Securityscan; wat doe je zelf om veilig te werken.

Contactinfo volgt.Alert-Online-tekening-2.jpg#asset:3047


Een indruk van vragen uit de partnerbijeenkomst

  • Ik zoek info over cybersecurity in onderwijs. voor zowel docenten als voor studenten, in diverse contexten? àter inspiratie: www.Securitytalent.nl en Platform Erik van der Heijden > Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg
  • Hebben we een mogelijkheid om met partners in contact te komen? Ja, er is een groep op LinkedIn en de projectorganisatie van Alert Online brengt partners zoveel mogelijk met elkaar in contact als daarom gevraagd wordt.
  • Is er een relatie met weerbaredigitaleoverheid.nl? Weerbaredigitaleoverheid.nl is een partner van Alert Online en we bieden hen daardoor een platform om hun activiteiten mede-zichtbaar te maken. Ilse Zandbergen is de communicatie-adviseur van dit project.
  • Heeft iemand een overzicht van game-achtige awareness aanpakken? (….)

Wrap-up:

Twee visuele verslagleggers hebben de dynamiek en ideeën van deze sessie vastgelegd in een tekening. Dit hebben we gedaan zodat jullie in beeld houvast krijgen om Alert Online binnen de eigen omgeving nader toe te lichten.

Heb je vragen over, of wil je verder ingaan op ideeën? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via info@alertonline.nl

Bijlage: presentatie partnerbijeenkomst