Online partnerbijeenkomst - 9 juli

Nu veel Nederlanders thuiswerken en we meer dan ooit gebruik maken van internet en internetdiensten, hoort u ook meer over cybercriminaliteit. En dan komt inmiddels haast automatisch de vraag “hoe Alert Online bent u, uw gezin of is uw medewerker?”

De partnerbijeenkomst

Om Nederland cyber bewuster te maken wordt dit jaar voor de negende keer de campagne Alert Online (www.alertonline.nl) georganiseerd. Dit doen we niet alleen, maar samen met u en zoveel mogelijk partijen die zich hiervoor willen inzetten.

Op donderdag 9 juli aanstaande vindt de allereerste online partnerbijeenkomst plaats vanaf 14.00 uur.

Programma

Tijdens deze online bijeenkomst krijgen partners en potentiële partners de gelegenheid om initiatieven in de cybersecuritymaand met elkaar te verbinden, of juist kansen te zien om samen op te trekken.

14.00 uur

Welkom en inleiding Alert Online 2020

14.10 uur

Pitch Cyber Veiligheid Nederland

14.25 uur

‘Marktplaats’ - break-out sessies waarin we brainstormen met ‘’wat zoekt u’’ en “wat heeft u in de aanbieding” voor de cybersecuritymaand. Dit wordt bij elkaar gebracht en visueel vastgelegd.

15.00 uur

Wrap-up.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier: https://ecpplatform.zohobackstage.eu/AlertOnlinepartnerbijeenkomst. Twee dagen van tevoren ontvangt u van ons een bevestiging met directe link naar de online bijeenkomst.

Word partner van Alert Online 2020

U bent van harte uitgenodigd om (weer) mee te doen aan Alert Online. U kunt daarbij gebruikmaken van de campagnematerialen die voor Alert Online ontwikkeld zijn en worden (logo’s, banners, quiz). Uiteraard vermelden wij alle partners en hun activiteiten op de campagnewebsite van Alert Online en vragen aan u om het Alert Online logo te vermelden op uw cybersecurity-awareness communicatiemiddelen. Alles geheel op basis van gesloten beurzen.

Over Alert Online

Alert Online is een paraplucampagne rondom cybersecurity awareness, waarbinnen deelnemende partijen hun eigen activiteiten en boodschappen onderbrengen. In de afgelopen jaren werd Alert Online georganiseerd door de NCTV. Inmiddels is dit stokje overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voortbouwend op de samenwerking tussen de NCTV, EZK en ECP|Platform voor de InformatieSamenleving op het gebied van veiliginternetten (veiliginternetten.nl) en de cybersecurity alliantie (CSA), heeft EZK aan ECP gevraagd de campagne in 2020 te organiseren.