Tweede partnerbijeenkomst Alert Online

Save the date

Datum: 10 september
Vorm: Online

Noteer alvast in uw agenda: donderdag 10 september de volgende Alert Online partnerbijeenkomst. Meer informatie volgt.

Alert Online

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cybersecure te laten handelen.