Over Alert Online

Alert Online stimuleert meer bewustwording van cybersecurity en is een jaarlijks initiatief van de overheid. Wij willen Nederland online veiliger maken. Dat doen we niet alleen, maar samen met zoveel mogelijk partijen die zich hiervoor willen inzetten. Jij doet toch ook mee?

Het zwaartepunt van Alert Online is in oktober: dé European Cyber Security Month. Partner worden en activiteiten ondernemen kan gedurende het hele jaar.

Dit kan jij doen om Nederland online veiliger te maken en te zorgen voor meer bewustwording:

  • Doe de test en zet de eerste stap om cybersecure te worden.
  • Deel tips met vrienden, familie en collega’s en maak ze bewust.
  • Houd een presentatie of spreekbeurt over cybersecurity.
  • Vraag een lespakket aan voor je klas of school.
  • Of bezoek een bijeenkomst van Alert Online en partners!


Over Alert Online

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cybersecure te laten handelen. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten - in samenwerking met partners - om aandacht te vragen voor cybersecurity. Het zwaartepunt ligt in oktober als European Cyber Security Month.

Achtergrond

- Alert Online is in 2012 gestart op initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

- Sinds 2013 staat er elk jaar een thema centraal, namelijk: “Smart security” (2013), “Kennis” (2014), “Digitaal verantwoord ondernemen” (2015), “Cyber skills” (2016), in 2017 en 2018 “Cybersecurity Helden”, en in 2019 "Is meten ook weten?".

- In 2016 en 2017 werd Alert Online georganiseerd met meer dan 200 partners.

- In 2018 en 2019 werd Alert Online gefaciliteerd door de Omnicom Group.

- Elk jaar voert Alert Online een Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek uit.


ECP | Platform voor de InformatieSamenleving coordineert Alert Online 2020 in opdracht van de NCTV en het Ministerie van EZK.