Over Alert Online

Alert Online stimuleert meer bewustwording van cybersecurity en is een jaarlijks initiatief van de overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Wij willen Nederland online veiliger maken. Dat doen we niet alleen, maar samen met zoveel mogelijk partijen die zich hiervoor willen inzetten, onder de vlag van Alert Online. Jij doet toch ook mee?

Het zwaartepunt van Alert Online is in oktober: dé European Cyber Security Month. Partner worden kan gedurende het hele jaar.

Activiteiten

Deze website www.alertonline.nl is het centrale punt in de Alert Online campagne. Deelnemende organisaties organiseren mede onder het logo van Alert Online verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen. Alert Online zorgt dat deze activiteiten zichtbaar en toegankelijk worden voor anderen. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording, tot (online) bijeenkomsten om kennis te delen. Iedereen kan hiervoor kosteloos gebruikmaken van de uitingen van de Alert Online, zoals banners, posters of video’s. Kijk hiervoor in de Toolkit op deze website en meld je aan als partner.


Dit kan jij doen om Nederland online veiliger te maken en te zorgen voor meer bewustwording:

  • Doe de test en zet de eerste stap om cybersecure te worden.
  • Deel tips met vrienden, familie en collega’s en maak ze bewust.
  • Houd een presentatie of spreekbeurt over cybersecurity.
  • Vraag een lespakket aan voor je klas of school.
  • Of bezoek een (online) bijeenkomst van Alert Online en partners!


Over Alert Online

Alert Online richt zich op burgers, zelfstandig ondernemers, bedrijven, organisaties en hun medewerkers. Jong en oud en van werkvloer tot boardroom. Een brede doelgroep, mensen gebruiken internet voor werk en privé en dat loopt bovendien steeds meer door elkaar. Daardoor lopen zowel personen als organisaties het risico dat ze te maken krijgen met bijvoorbeeld virussen, dat onbedoeld gegevens en bestanden op straat belanden of dat ze het slachtoffer worden van oplichters en cybercriminelen.

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cybersecure te laten handelen.

Achtergrond

- Alert Online is in 2012 gestart op initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

- Sinds 2013 staat er elk jaar een thema centraal, namelijk: “Smart security” (2013), “Kennis” (2014), “Digitaal verantwoord ondernemen” (2015), “Cyber skills” (2016), in 2017 en 2018 “Cybersecurity Helden”, en in 2019 "Is meten ook weten?".

- In 2016 en 2017 werd Alert Online georganiseerd met meer dan 200 partners.

- In 2018 en 2019 werd Alert Online gefaciliteerd door de Omnicom Group.

- Elk jaar voert Alert Online een Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek uit.


ECP | Platform voor de InformatieSamenleving coordineert Alert Online 2020 in opdracht het Ministerie van EZK.