Raad van Advies Alert Online

De raad van advies van Alert Online fungeert als klankbord voor zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de campagne. Door de bundeling van bedrijfsleven- en overheidsvertegenwoordigers beschikt de raad niet alleen over uitgebreide kennis van cybersecurity, maar ook over een groot netwerk waar partners van Alert Online van kunnen profiteren.